Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Přijaté prováděcí akty k nařízení eIDAS

Přijaté prováděcí akty k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES. 

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2015/1984 ze dne 3. listopadu 2015, kterým se stanoví okolnosti, formáty a postupy pro oznamování podle čl. 9 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU dne 5. listopadu 2015.

Prováděcí rozhodnutí stanovuje okolnosti, formáty a postupy pro oznamování systémů elektronické identifikace podle čl. 9 nařízení eIDAS. Formulář pro oznámení systému elektronické identifikace, který je uveden v příloze tohoto rozhodnutí, reflektuje požadavky uvedené ve čl. 9 nařízení eIDAS.

Členský stát, který oznamuje systém elektronické identifikace, má povinnost Komisi poskytnout komplexní údaje o systému elektronické identifikace a také o subjektech, které jsou zapojeny v systému elektronické identifikace (např. vydavatel prostředků pro elektronickou identifikaci, orgán odpovědný za systém el. identifikace, orgán dohledu apod.)

Důležitým údajem je například úroveň záruky prostředků pro elektronickou identifikaci, které jsou vydávány v rámci tohoto systému a dále například popis, jakým způsobem je kontrolována totožnost osoby před vydáním prostředku pro elektronickou identifikaci.

Formulář pro oznámení systému elektronické identifikace by měl být rovněž použit pro účely tzv. pre-notifikace podle čl. 7 písm. g) nařízení eIDAS, kdy oznamující členský stát by měl poskytnout minimálně 6 měsíců před formálním oznámením Komisi popis systému elektronické identifikace, který hodlá oznámit, síti pro spolupráci. Členy sítě pro spolupráci jsou členské státy a země Evropského hospodářského prostoru.

Prováděcí rozhodnutí 2015/1984/EC je zveřejněno v Úředním věstníku EU na této adrese: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_289_R_0007.


Odbor eGovernmentu, 5.5.2016

vytisknout  e-mailem