Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Přijaté prováděcí akty k nařízení eIDAS

Přijaté prováděcí akty k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES. 

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2015/1505 ze dne 8. září 2015, kterým se stanoví technické specifikace a formáty důvěryhodných seznamů podle čl. 22 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU dne 9. září 2015 a vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku.
 
Prováděcí rozhodnutí obsahuje detaily související s důvěryhodnými seznamy podle článku 22 nařízení eIDAS, kdy každý členský stát má povinnost zřídit, zveřejnit a udržovat důvěryhodné seznamy, které musí povinně obsahovat informace týkající se kvalifikovaných poskytovatelů služeb vytvářejících důvěru v jeho působnosti spolu s informacemi o jimi poskytovaných kvalifikovaných službách vytvářejících důvěru.
 
Členské státy již nyní mají povinnost zveřejňovat a udržovat seznamy důvěryhodných služeb na základě rozhodnutí Komise 2009/767/ES. Seznamy ale v tomto případě musí povinně obsahovat pouze údaje o poskytovatelích certifikačních služeb, kteří vydávají kvalifikované certifikáty v souladu se směrnicí 1999/93/ES pro veřejnost v daném státu a kteří jsou zároveň akreditováni, resp. jsou pod dohledem (dozorem) orgánu, který je v daném státu k tomu určen.
 
Důvěryhodné seznamy podle nařízení eIDAS nicméně musí povinně obsahovat informace nejen o kvalifikovaných poskytovatelích služeb vytvářejících důvěru vydávajících kvalifikované certifikáty, ale i o ostatních kvalifikovaných poskytovatelích poskytujících kvalifikovanou službu vytvářející důvěru (například vydávání kvalifikovaných elektronických časových razítek).
 
Prováděcí rozhodnutí 2015/1505/EC je zveřejněno v Úředním věstníku EU na této adrese: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_235_R_0005


Odbor eGovernmentu, 5.5.2016

vytisknout  e-mailem