Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Přijaté prováděcí akty k nařízení eIDAS

Přijaté prováděcí akty k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES. 

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1502 ze dne 8. září 2015, kterým se stanoví minimální technické specifikace a postupy pro úrovně záruky prostředků pro elektronickou identifikaci podle čl. 8 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU dne 9. září 2015 a vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku.
 
Jak je z názvu patrné, prováděcí nařízení rozpracovává jednotlivé oblasti související s prostředky pro elektronickou identifikaci a stanovuje minimální technické specifikace a postupy pro úrovně záruky prostředků pro elektronickou identifikaci a to konkrétně ve své příloze. Příloha je členěná na několik kapitol, které zahrnují požadavky na procesy spojené s vydáváním prostředků, dále požadavky na vlastnosti těchto prostředků, zejména s ohledem na autentizační faktory, mechanismus autentizace a další aspekty spojené s vydáváním a správou prostředků pro elektronickou identifikaci. Jednotlivé požadavky jsou členěné na základě definovaných úrovní záruky, které vycházejí z nařízení eIDAS – nízká, značná a vysoká úroveň záruky. Obecně platí, že výsledná úroveň záruky prostředku pro elektronickou identifikaci odpovídá nejnižší dílčí úrovni záruky daného prostředku (tj. prostředek je tak „silný“ jako jeho nejslabší část).
 
Prováděcí nařízení 2015/1502/EC je zveřejněno v Úředním věstníku EU na této adrese: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_235_R_0002.


Odbor eGovernmentu, 5.5.2016

vytisknout  e-mailem