Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Přijaté prováděcí akty k nařízení eIDAS

Přijaté prováděcí akty k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES. 

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/806 ze dne 22. května 2015, kterým se stanoví specifikace týkající se podoby značky důvěry EU pro kvalifikované služby vytvářející důvěru bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU dne 23. 5. 2015 a vstoupilo v platnost dvacátým dnem po zveřejnění Úředním věstníku.
 
Prováděcí nařízení bylo přijato na základě zmocnění uvedeného v nařízení eIDAS ve čl. 23 odst. 3., kdy je EK zmocněna prostřednictvím prováděcího aktu ke stanovení specifikací značky důvěry EU pro kvalifikované služby vytvářející důvěru.
 
Poskytovatelé kvalifikovaných služeb vytvářejících důvěru dle nařízení eIDAS mohou dobrovolně používat značku důvěry EU pro jimi poskytované kvalifikované služby vytvářející důvěru tak, aby uživatelům umožnili jasné a srozumitelné rozpoznání, že se jedná o kvalifikovanou službu vytvářející důvěru. Značku důvěry může kvalifikovaný poskytovatel používat pro označení poskytovaných kvalifikovaných služeb vytvářejících důvěru poté, co bude kvalifikovaný status vyznačen v důvěryhodném seznamu členského státu podle čl. 22 nařízení eIDAS. 
 
Prováděcí nařízení 2015/806/EC je zveřejněno v Úředním věstníku EU na této adrese: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.128.01.0013.01.ENG.

 


Odbor eGovernmentu, 5.5.2016

vytisknout  e-mailem