Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Přijaté prováděcí akty k nařízení eIDAS

Přijaté prováděcí akty k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES. 

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2015/296 ze dne 24. února 2015, kterým se stanoví procesní opatření pro spolupráci mezi členskými státy v oblasti elektronické identifikace podle čl. 12 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU dne 25. 2. 2015 a vstoupilo v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku.
 
Prováděcí rozhodnutí bylo přijato na základě zmocnění uvedeného v nařízení eIDAS ve čl. 12 odst. 7., kdy je EK zmocněna prostřednictvím prováděcího aktu ke stanovení procesních opatření pro usnadnění spolupráce mezi členskými státy v oblasti systémů elektronické identifikace. Pro účely spolupráce členských států má každý členský stát určit tzv. „jednotné kontaktní místo“, které bude sloužit jako kontaktní bod vůči ostatním členským státům pro oblast systémů elektronické identifikace. Seznam jednotných kontaktních míst bude zveřejněn EK. Pod pojmem spolupráce se myslí hlavně vyměňování zkušeností a „best practices“ v oblasti systémů elektronické identifikace. Jednotné kontaktní místo bude dále také sloužit v případě, kdy členský stát požaduje dodatečné informace o oznámeném systému elektronické identifikace jiného členského státu.
 
Dalším důležitým prvkem, který má přispět k budování důvěry v oblasti elektronické identifikace mezi členskými státy, je proces vzájemného hodnocení, jež je zmíněn ve čl. 12 odst. 6 písm. c) nařízení eIDAS a jehož účelem je přezkoumat interoperabilitu a bezpečnost systému elektronické identifikace, který hodlá členský stát oznámit nebo který již oznámil.
 
Prováděcí rozhodnutí také zřizuje tzv. síť pro spolupráci, jejíž členy jsou členské státy a země Evropského hospodářského prostoru. Úkoly sítě pro spolupráci jsou vymezeny ve článku 14 prováděcího rozhodnutí.
 
Prováděcí rozhodnutí 2015/296/EC je zveřejněno v Úředním věstníku EU na této adrese: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32015D0296.

 


Odbor eGovernmentu, 5.5.2016

vytisknout  e-mailem