Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Prevence a potírání trestné činnosti související s odpady

Strategie prevence na roky 2021-2023 a hodnotící zpráva o ČR 

  1. Strategie prevence a potírání trestné činnosti související s odpady na období let 2021-2023
  2. Hodnotící zpráva o České republice osmého kola vzájemných hodnocení "Praktické provádění a fungování evropských politik v oblasti předcházení a potírání trestné činnosti proti životnímu prostředí"

Hodnotící zpráva o České republice osmého kola vzájemných hodnocení "Praktické provádění a fungování evropských politik v oblasti předcházení a potírání trestné činnosti proti životnímu prostředí"

V rámci pracovních skupin orgánů EU byl v roce 1997 vytvořen mechanismus pro hodnocení uplatňování a provádění mezinárodních závazků v boji s organizovanou trestnou činností na vnitrostátní úrovni, tzv. vzájemná hodnocení.

Osmé kolo vzájemných hodnocení probíhalo v letech 2017-2019 a bylo věnováno praktickému provádění a fungování evropských politik v oblasti prevence a potírání trestné činnosti proti životnímu prostředí s bližším zaměřením na dvě konkrétní oblasti, a to nedovolené obchodování s odpady a nedovolená výroba nebo nakládání s nebezpečnými látkami.

Hodnocení ČR proběhlo v květnu 2018, Hodnotící zpráva o ČR byla schválena na společném jednání pracovních skupin pracovních skupin pro spolupráci v trestních věcech (Working Party on Cooperation in Criminal Matters) a vymáhání práva (Law Enforcement Working Party) dne 13. prosince 2018. Hodnotící tým celkově ČR v oblasti boje proti nelegálnímu nakládání s odpady hodnotí velmi dobře, přesto zpráva obsahuje celkem jedenáct doporučení pro zlepšení a poukazuje na menší nedostatky.

Vláda ČR vzala Hodnotící zprávu ČR na vědomí usnesením ze dne 13. ledna 2020 č. 41 a uložila ministru vnitra ve spolupráci s ministrem životního prostředí, ministryní financí a ministryní spravedlnosti vypracovat a vládě předložit strategický materiál zaměřený na prevenci a potírání trestné činnosti související s odpady, který bude vycházet jednak ze závěrů a doporučení Hodnotící zprávy, jednak z identifikace potřeb zainteresovaných subjektů, především orgánů působících v oblasti prosazování práva životního prostředí.

  

  


Odbor bezpečnostní politiky, oddělení bezpečnostně právní, 1. prosince 2020

vytisknout  e-mailem