Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Překladový slovníček vybraných německých názvů

Překladový slovníček vybraných německých názvů nacistické éry 

 • Amtsgericht úřední soud
 • Ansiedlungsgesellschaft osidlovací společnost
 • Böhmerwaldbund Pošumavský svaz
 • Burschenschaft buršácký spolek
 • Casino - Verein spolek Casino
 • Deutsche Arbeitsfront Německá pracovní fronta
 • Deutscher Gemeindetag Svaz německých obcí
 • Deutsches Heim Německý domov
 • Fliegerkorps Svaz letců
 • Forstamt lesní úřad (říšský)
 • Frauenschaft Nacionálně socialistický svaz žen
 • Freiwillige Feuerwehr Svaz dobrovolných hasičů
 • Gauamt župní úřad
 • Gauarbeitsamt župní pracovní úřad
 • Gauleitung župní vedení
 • Gauselbstverwaltung župní samospráva
 • Gewerbeaufsichtsamt živnostenský dozorčí úřad
 • Heimatbund Vlastenecký svaz
 • Heimatfront Vlastenecká fronta
 • Jugendheim krajská výchovna mládeže
 • Kameradschaft tovaryšstvo
 • Kraftfahrtkorps Svaz motoristů
 • Kulturamt zemědělský úřad
 • Landesforstamt zemský lesní úřad
 • Landesfremdenverkehrsverband Zemský svaz cizineckého ruchu
 • Landsgericht zemský soud (říšský)
 • Nebenstelle pobočka
 • NS Kriegsopferversorgung Nacionálněsocialistická péče o válečné oběti
 • NS Reichskriegerbund Nacionálněsocialistický říšský svaz válečníků
 • NS Studentenbund Nacionálněsocialistický svaz studentstva
 • NS Volkswohlfahrt Nacionálněsocialistická péče o blaho lidu
 • Naturfreunde Přátelé přírody
 • Ortsgruppe místní skupina
 • Pfadfinder skaut
 • Regierungspräsident vládní prezident
 • Reichsarbeitsdienst říšská pracovní služba
 • Reichsbund der deutschen Beamten Říšský svaz německých úředníků
 • Reichsstatthalter říšské místodržitelství
 • Reichsstraßenbauamt Říšský silniční stavební úřad
 • Sicherheitspolizei bezpečnostní policie
 • Sondergericht zvláštní soud
 • Staatsanwaltschaft státní zastupitelství (říšské)
 • Tafelrunde stolní společnost
 • Turnverein tělocvičný spolek
 • Versorgungsamt zaopatřovací úřad
 • Volksbund für das Deutschtum im Ausland Národní svaz pro němectví v zahraničí
 • Volkshilfe Národní pomoc
 • Wasserwirtschaftsamt vodohospodářský úřad
Poznámka: názvy, v nichž je použito slov v přeneseném smyslu, případě ty, jejichž překladem by došlo k významovému posunu termínu, se zásadně nepřekládají.

vytisknout  e-mailem