Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Představitelé zemí V4 jednali o veřejné správě 21. století

Veřejná správa 21. století musí být digitální, klientsky orientovaná a profesionální. Na tom se shodli zástupci zemí V4 na prosincovém jednání V4 Good Government Forum, které letos v rámci českého předsednictví Visegrádské skupině pořádalo Ministerstvo vnitra v Luhačovicích. Vedle zemí V4 (tedy České republiky, Slovenska, Maďarska a Polska) se fóra účastnily také Rakousko a Slovinsko. Ty se zeměmi V4 spolupracují v rámci tzv. Regionálního partnerství. 

Česká republika předsedá zemím V4 pod mottem V4 pro rozumnou Evropu. Myslím si, že to je základní přístup, který nás spojuje a který se projevuje například v otázce bezpečnosti, ale také při přejímání evropské legislativy. Všichni si jistě ještě vzpomínáme na takřka paniku, kterou vyvolalo nařízení GDPR,“ pronesl na úvod Petr Mlsna, náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy, jenž vedl českou delegaci. „Rozumný přístup je vždy na místě. Například digitalizace veřejné správy je nevyhnutelná, my ale volíme cestu evoluce namísto překotné revoluce, která by byla příliš násilná jak pro občany, tak pro instituce veřejné správy,“ dodal.   

Česká republika svým partnerům představila například projekt na využití velkých dat ve veřejné správě. Díky anonymizovaným mobilním datům operátorů o pohybu občanů bude možné zjistit, do kterých míst je nejefektivnější umístit veřejné služby. Cílem je poskytovat služby v lokalitách, kam občané jezdí do zaměstnání, na nákupy či do škol. Maďarská a slovenská delegace v této souvislosti ukázaly výsledky svých nedávných reforem veřejné správy, které přetvořily tradiční úřady na klientská a poradenská centra, ve kterých si občané vyřídí vše na jednom místě.

Pozornost upoutaly také české novinky eGovernmentu, kterými jsou například elektronický občanský průkaz nebo Portál občana. Tyto nástroje dohromady umožňují elektronické vyřizování úředních záležitostí. I v ostatních zemích V4 již ministerstva spouštějí obdobné portály služeb státní správy, často se tak liší jen technologické řešení. Digitalizace se mezi účastníky ukázala jako základní výzva dneška.

Vedle modernizace služeb se jako výrazné téma projevilo také vzdělávání úředníků. Představitelé států V4 se shodli, že mezi klíčové oblasti vzdělávání patří vedle odborné činnosti školení v jazycích, IT dovednostech, klientském přístupu a v celkových znalostech služeb poskytovaných veřejnou správou.

Tradiční setkávání představitelů veřejné správy zemí V4 je postaveno na diskusi a sdílení dobré praxe. Výměna zkušeností se letos zaměřila na výzvy spojené s digitalizací veřejné správy, zajištění dostupnosti veřejných služeb v území, na principy otevřeného vládnutí, koncepční a strategické řízení a v neposlední řadě na využití inovací ve veřejné správě.

Setkání ukázalo, že země V4 čelí často stejným výzvám. Řeší se digitalizace zavádění klientského přístupu na úřadech, zvyšování kvality služeb, podpora inovací a celkově úprava konceptu úřadování pro potřeby 21. století. „Ačkoliv se naše modely výkonu státní správy liší, je zřejmé, že aktuálně řešíme stejné výzvy a  setkáváme se se stejnými překážkami rozvoje veřejné správy,“ poznamenal ve svém závěrečném projevu David Sláma, ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstva vnitra. „Díky vzájemné spolupráci a sdílení vhodných přístupů k rozvoji veřejné správy a současně upozorňování se na možná rizika dokážeme předcházet slepým uličkám či škodám. A to nám ušetří nejen čas, ale také nemalé finanční prostředky,“ uzavřel David Sláma.

Klára Dlubalová
pověřená řízením odboru tisku a public relaitions

Odkazy do noveho okna

vytisknout  e-mailem