Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Právní postavení přistěhovalců v mezinárodním a evropském právu

Doc. Mag. phil. Dr. iur. Harald Christian SCHEU, Ph.D. 

Shrnutí:
Mezinárodněprávní úprava migrace a společná migrační politika EU jsou v současné době poznamenány snahou jednotlivých států o maximální zachování suverénní kontroly nad vstupem a pobytem na vlastním území na jedné straně a faktickou nezbytností koordinovaného a  komplexního přístupu na straně druhé. Toto výchozí dilema se promítá do řady mezinárodněprávních dokumentů v oblasti ochrany lidských práv a také světového obchodu se službami, které se vyznačují určitou vágností a rozpolceností. Ani společná migrační politika EU dosud nepřekročila rámec minimálních standardů. Dynamický vývoj mezinárodního a evropského migračního práva vychází proto především z judikatury Evropského soudu pro lidská práva a Evropského soudního dvora, které v řadě rozsudků vymezily konkrétní subjektivní práva přistěhovalců na úkor suverénního prostoru smluvních států.
 
 
Die rechtliche Stellung von Migranten im Völker- und Europarecht
  
Resümee:
Die völkerrechtliche Regelung der Zuwanderung und die gemeinsa­me Migrationspolitik der EU sind zur Zeit durch zwei Faktoren gekenn­ zeichnet, erstens durch das Streben der einzelnen Staaten um die maxima­le Bewahrung der souveränen Kontrolle über das eigene Staatsgebiet und zweitens durch die faktische Notwendigkeit eines koordinierten und kom­plexen Zugangs zur Zuwanderungsproblematik. Dieses Dilemma kommt in einer Reihe von völkerrechtlichen Dokumenten zum Ausdruck, die sich durch Unbestimmtheit und Zwiespältigkeit auszeichnen, und zwar sowohl im Bereich des Menschenrechtsschutzes, als auch im Welthandel. Auch die gemeinsa­me Zuwanderungspolitik der EU konnte bislang den Rahmen bestimmter Mindeststandards nicht überschreiten. Eine dynamische Entwicklung des inter­nationalen und europäischen Migrationsrechts geht daher insbesondere von der Judikatur des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte und des Europäischen Gerichtshofes aus.
 
 
Legal status of immigrants in international and european law
 
Summary:
International migration law and the common migration policy of the European Union are, at present, characterized by a maximum effort of states to preserve sovereign control over entry and stay on the state territory, on one hand, and the need to coordinate a complex migration strategy, on the other hand. This dilemma appears in a number of international legal documents which are rather vague and ambivalent, in the field of human rights protection as well as in international trade law. Nor did the common EU migration policy, so far, manage to exceed certain minimum standards. The dynamic development of international and European migration law, therefore, remains in the hands of the European Court of Human Rights and the European Court of Justice which on several occasions developed concrete rights of migrants at the expense of state sovereignty.

vytisknout  e-mailem