Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Pracovníci kritické infrastruktury

English English version

Pracovníci kritické infrastruktury, kritické informační infrastruktury a další nebo související energetické infrastruktury a pracovníci servisující kritickou infrastrukturu včetně servisu vybavení IZS apod.
-
komplexní informace platné od 1. července 2020 od 0:00

  

 1. Podmínky pro vstup z pobytového hlediska
 2. Podmínky pro vstup z epidemiologického hlediska
 3. Kritická infrastruktura
 4. Příklady

  

Podmínky pro vstup z pobytového hlediska:

Na území ČR mohou:

 • občané ČR,
 • občané EU,
 • občané třetích zemí s krátkodobým nebo dlouhodobým vízem vydaným ČR,
 • občané třetích zemí s povolením k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v jiném členském státě EU, přičemž výkon práce (montáže, servisu, opravářské práce) nesmí přesáhnout dobu 7 po sobě jdoucích dnů nebo celkem 30 dnů v kalendářním roce.
   

Pro občany třetích zemí s výjimkou těch, kteří jsou držiteli oprávnění k pobytu vydané ČR je zapotřebí pro účely vstupu mít u sebe potvrzení pro pracovníky servisu kritické infrastruktury (vzor na webových stránkách Ministerstva vnitra).

  

Podmínky pro vstup z epidemiologického hlediska:

Pokud vstupující osoba pobývala déle než 12 hodin v posledních 14ti dnech na území země v červené zóně:  

 • povinnost po vstupu kontaktovat příslušnou krajskou hygienickou stanici, absolvovat PCR test na území ČR a předložit výsledek testu krajské hygienické stanici do 72 hodin od vstupu;
 • v opačném případě bude osobě nařízeno nezbytné karanténní opatření;

Do doby předložení výsledku PCR testu nebo po dobu trvání nezbytného karanténního opatření platí zákaz volného pohybu po území ČR a povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest (roušky).
 

Pokud vstupující osoba nepobývala déle než 12 hodin v posledních 14ti dnech na území země v červené zóně (tj. nacházela se pouze na území země v zelené zóně, anebo v zemi v červené zóně strávila kratší dobu než 12 hodin):

 • po vstupu není zapotřebí kontaktovat příslušnou krajskou hygienickou stanici, ani absolvovat PCR test nebo nezbytná karanténní opatření.

  

Kritická infrastruktura:

Kritickou infrastrukturou v České republice je prvek kritické infrastruktury nebo systém prvků kritické infrastruktury, narušení, jehož funkce by mělo závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu1.

Jedná se o tato odvětví2:

ENERGETIKA, VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, POTRAVINÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ, ZDRAVOTNICTVÍ, DOPRAVA, KOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY, FINANČNÍ TRH A MĚNA, NOUZOVÉ SLUŽBY A VEŘEJNÁ SPRÁVA.

Subjekt, který je svou povahou označen za subjekt kritické infrastruktury, si potvrzení pro pracovníky kritické infrastruktury může vystavit sám, ale musí být opatřen razítkem subjektu a podpisem styčného bezpečnostního pracovníka.

Pro subjekty, které nejsou samy o sobě označeny za subjekt kritické infrastruktury, ale jejich činnost je významná pro fungování subjektu kritické infrastruktury (např. pracovníci čistící stanice, kteří čistí cisterny) může potvrzení pro dotčené pracovníky vystavit subjekt kritické infrastruktury, pro který bude činnost zajišťována pracovníky jiného subjektu.

 • Pod výjimku tedy spadají ti pracovníci, jejichž přítomnost je nezbytně nutná k zajištění řádného chodu kritické infrastruktury.
 • Nemusí se vždy nutně jednat pouze o zaměstnance, ale pod výjimku spadnou rovněž osoby, které pro prvky kritické infrastruktury vykonávají služby/práce, které jsou pro zajištění chodu této infrastruktury nezbytné.

  

Příklady:

 • pracovníci firem pro zajištění klíčových práci na jaderných elektrárnách,

 • pracovníci inspekce turbín a jiných částí elektráren či tepláren (např. filtry), bez nichž elektrárny nemohou být provozovány,

 • pracovníci firem zajišťující najíždění technologických celků tepláren a elektráren
  neodkladné servisy kotlů, turbín, generátorů,

 • servis poruchových stavů, servisní opravy i uvádění do provozu technologií kotlů na biomasu, který je v případě zahraniční technologie prováděn servisními pracovníky přímo výrobců technologií pro zdroje na biomasu, kteří mají nejbližší regionální servisní střediska v sousedních zemích (primárně Německo),

 • servis poruchových stavů, servisní opravy i uvádění do provozu větrných elektráren, který je z převážné většiny prováděn servisními pracovníky přímo výrobců větrných elektráren, kteří mají nejbližší regionální servisní střediska v sousedních zemích,

 • servis poruchových stavů, servisní opravy i uvádění do provozu bioplynových stanic, který je prováděn servisními pracovníky přímo výrobců technologií pro bioplynové stanice - kogenerační jednotky (např. technologie Jenbacher a MAN), kteří mají nejbližší regionální servisní střediska v sousedních zemích,

 • servis poruchových stavů, servisní opravy i uvádění do provozu fotovoltaických elektráren, který je prováděn v závažných stavech servisními pracovníky přímo výrobci či výhradními dovozci do EU fotovoltaických elektráren, baterií  a střídačů, kteří mají nejbližší regionální servisní střediska v sousedních zemích pro závažnější zásahy,

 • servis poruchových stavů, servisní opravy i uvádění do provozu tepelných čerpadel, který je prováděn v závažných stavech servisními pracovníky přímo výrobci či výhradními dovozci do EU tepelných čerpadel (např. technologie Stiebel Eltron, Nibe, Viessmann, IVT, AEG, Toshiba), kteří mají nejbližší regionální servisní střediska v sousedních zemích pro závažnější zásahy,

 • servis poruchových stavů, servisní opravy i uvádění do provozu vodárenské a telekomunikační (datové ústředny, optické kabely) infrastruktury,

 • specialisté na řídicí systémy kritické infrastruktury a servisy vozidel IZS, vrtulníků IZS, IZS techniky apod,

 • pracovníci opravující a servisující v nezbytně nutných případech výrobní technologie v zemědělské a potravinářské výrobě (včetně výroby obalů),

 • pracovníci řídící a servisující chemické a farmaceutické provozy (např. výroba ochranných prostředků, dezinfekce, hygienických potřeb),

 • pracovníci povinných osob podle zákona o kybernetické bezpečnosti zajišťující informační a komunikační systémy nezbytné např. pro zajištění funkčnosti kritické infrastruktury, telekomunikační služby, domény CZ, nemocnic, datacenter (např. výpadek fungování datového centra nebo součástky, informační systém pro řízení ropovodů, výpadek serveru, routeru, switche, selhání součástky technického prvku, zasažení informačního systému nemocnice).

  

  

[1] § 2 písm. g) zákona č. 240/2000 Sb.

[2] § 2 nařízení vlády č. 432/2010 Sb.

  


MV-2020/06/29-V2

vytisknout  e-mailem