Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Používání datových schránek, svobodný přístup k informacím a obecní úřady

JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D.  

Shrnutí:
 
Článek přináší výsledky reprezentativního empirického výzkumu používání datových schránek obecními úřady při vyřizování žádostí o přístup k informa­cím. Upozorňuje na praktické potíže, které z tohoto průzkumu vyplynuly, zejmé­na nedostatečnou frekvenci vybírání schránek, nedodržování zákonné povin­nosti doručovat do datové schránky namísto běžné pošty, překračování lhůt pro vyřízení žádosti apod. Vedle toho se věnuje také vybraným problémům zákona o svobodném přístupu k informacím, především nejednoznačnému výkladu usta­novení o nákladech za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací.
 
The system of data boxes using, the free access to information and municipal authorities – summary:
 
The article brings results of a representative empirical research on how munici­palities manage to use the system of data boxes when they are requested to pro­vide information. It has revealed several practical difficulties: the authorities do not collect messages in the data box frequently enough, do not follow the law demanding them to deliver the answer through data boxes instead of ordinary mail, overstep the time limit to handle the request etc. Additionally it deals with some problems of the Act on free access to information, especially an ambigu­ous interpretation of the provision on the cost of extraordinarily extensive search for information.

vytisknout  e-mailem