Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Poskytování informací o přestupcích veřejně činných osob

JUDr. Veronika Gabrišová 

Shrnutí:
 
Předkládaný příspěvek si klade za cíl prezentovat závěry veřejného ochrán­ce práv, k nimž dospěl v rámci šetření postupu povinných subjektů, které odmítly poskytnout informace o přestupkových řízeních vedených dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů. Příspěvek nabízí odpověď na otázku, zda lze podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“) získat informace o tom, že konkrétní veřej­ný funkcionář řádně neplní své povinnosti podle zákona o střetu zájmů a jak byl za toto porušení právní povinnosti příslušným orgánem potrestán.
 
Providing information about administrative delicts of public officials – sum­mary:
 
The Article presents conclusions of the Public Defender of Rights drawn from the investigation process with authorities that refused providing information about administrative delict procedures according to Law No. 159/2006 Coll., on Conflict of Interests. The Article offers the answer to a question, whether it is possible, according to Law No. 106/1999 Coll., on Free Access to Information to obtain information, that certain public official did not perform his legal duties according to the Law on Conflict of Interests and how he/she was punished for breaching these duties.
15)

vytisknout  e-mailem