Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Poskytnutí informace - výsledky kontroly výkonu přenesené působnosti hlavního města Prahy

Č. j. MV-150398/ODK-2013 

Ministerstvo vnitra, odbor dozoru a kontroly veřejné správy, obdrželo dne 2. prosince 2013, Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), v níž žádáte o sdělení závěrů kontroly výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům hlavního města Prahy provedené zdejším odborem u Magistrátu hlavního města Prahy dne 29. a 30. října 2013 ve vztahu k agendě Infz a o zaslání kopie závěrečné zprávy z dané kontroly.
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) Infz Vám poskytujeme na základě Vaší žádosti požadovanou informaci.
 
Ministerstvo vnitra, odbor dozoru a kontroly veřejné správy, provedlo v souladu s § 113 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, ve dnech 29. a 30. října 2013, kontrolu výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům hlavního města Prahy, jejíž součástí byla též kontrola výkonu agendy Magistrátu hlavního města Prahy jako nadřízeného orgánu městských částí hlavního města Prahy při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, které se týkají samostatné působnosti městských částí, podle InfZ. V rámci kontroly bylo prověřeno několik namátkově vytipovaných spisů, které jsou Magistrátem hlavního města Prahy vedeny o odvolání proti rozhodnutí městské části o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací týkajících se samostatné působnosti městské části nebo o stížnosti na postup městské části při vyřizování žádosti o poskytnutí informací týkajících se samostatné působnosti městské části, přičemž kontrola byla zaměřena na dodržování procesních povinností nadřízeného orgánu, plynoucích z InfZ a dále ze subsidiární aplikace správního řádu při rozhodování o odvoláních a o stížnostech. Kontrolní závěry učiněné v rámci uvedené kontroly, spolu s opatřeními k nápravě uloženými ve smyslu § 115 odst. 3 písm. a) a b) zákona o hlavním městě Praze, jsou uvedeny v protokolu o výsledku kontroly Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 30. října 2013, č. j. MV-116741-3/ODK-2013, jehož kopii v příloze zasíláme.
 
Upozorňujeme, že předmětná kontrola není dosud procesně ukončena, neboť neuplynula zákonná lhůta pro podání odvolání proti rozhodnutí o námitkách proti protokolu o kontrole ze dne 29. listopadu 2013.

Marie Kostrhunová
ředitelka odboru

vytisknout  e-mailem