Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Poskytnuté dotace v programu prevence domácího násilí a trestné činnosti páchané na seniorech na rok 2015

Dotační program „Prevence sociálně patologických jevů“ se zaměřením na prevenci domácího násilí a trestné činnosti páchané na seniorech pro rok 2015

výsledky jednání dotační komise pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím

V rámci uvedeného dotačního programu bylo předloženo celkem 13 projektů. 2 žádosti obsahovaly závažné formální nedostatky a neprošly prvním kolem hodnocení žádosti z hlediska formální úplnosti. Dotační komisi tedy bylo předloženo 11 projektů k projednání. Dotační komise zasedala dne 24. února 2015 a rozhodla podpořit následující nestátní neziskové organizace:

Název nestátní neziskové organizace Přidělená dotace v Kč
Centrum nové naděje, o. s.
„Senioři seniorům“
200 000,-
Asociace pracovníků intervenčních center
„Interdisciplinární spolupráce jako prostředek pomoci seniorům ohrožených domácím násilím“
95 000,-
Diakonie ČCE – středisko západní Čechy
„Chci žít doma aneb rizika převodu majetku“
150 000,-
proFem – Konzultační středisko pro ženské projekty, o.p.s.
„Stop ekonomickému násilí na seniorech“
150 000,-
Český červený kříž
„Vrba – práce s domácím násilím a trestnou činností na seniorech na Prachaticku“
150 000,-
Persefona o. s.
„Prevence domácího násilí osob seniorského věku 2“
150 000,-
ŽIVOT 90
„Prevence a poskytování pomoci v rámci služby Senior telefonu v oblasti domácího násilí páchaného na seniorech a syndromu týrání a zanedbávání (EAN)“
369 000,-
Prosapia, o. s., sdružení pro rodinu
„Společně proti násilí na seniorech“
350 000,-
Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace
„Česko – lepší místo pro život“
0,-
Senior Fitnes občanské sdružení
„Senioři v bezpečí“
0,-
Porte
„Fresh senior festival 2015“
0,-
Celkem 1 614 000,-

 Mgr. Veronika Studzinská, odbor prevence kriminality MV

vytisknout  e-mailem