Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Portál veřejné správy

 

Informace o Portálu veřejné správy České republiky (https://portal.gov.cz/)

Na Portálu veřejné správy naleznete informace o službách veřejné správy a životních událostech, formuláře, věstníky, seznam datových schránek, nepotřebný nemovitý majetek a další. Najdete zde také odkazy na státní instituce. Svým zaměřením je Portál veřejné správy určen pro širokou veřejnost, státní správu a samosprávu, státní i soukromé organizace, včetně podnikatelů, živnostníků a cizinců.

Mapa webu:
Pokud nemůžete najít, co potřebujete, pro snadnou orientaci využijte bodový seznam odkazů k jednotlivým částem Portálu veřejné správy.

Služby veřejné správy:
Cílem tohoto katalogu je přehledně a tematicky informovat klienta o dostupných službách veřejné správy, jejich benefitech či způsobech vyřízení. Řada popisů je k dispozici také v anglickém znění.

Životní události:
Průvodce životními událostmi jsou jednoduché návody, které uživatelům pomohou lépe se orientovat ve službách veřejné správy. Díky nim nezapomenete na žádnou povinnost a budete vědět, na co máte právo.

O životě v ČR:
Tato sekce poskytuje strukturované a srozumitelné informace v českém i anglickém jazyce o životě a podnikání v ČR. Je určena pro občany, podnikatele a cizince.

Časté dotazy:
Zde naleznete odpovědi na nejčastější dotazy k možnostem využívání on-line služeb, Portálu občana, Portálu veřejné správy, ale také datovým schránkám nebo elektronické identitě obecně.

Kam dál:
Je rozcestníkem pro snadnou navigaci dalšími sekcemi Portálu veřejné správy, zahrnuje například:

 • Věstníky:
  Věstníky představují publikační sbírky předpisů a metodických pokynů vydávané ústředními správními úřady a dalšími institucemi dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. V rámci Portálu veřejné správy probíhá jejich zveřejňování, přičemž každý věstník obsahuje informaci o tom, která instituce jej zveřejnila a od kterého data je předpis nebo metodický pokyn účinný.

 • Povinně zveřejňované informace:
  Obsahují veřejné informace, které jsou publikovány jednotlivými orgány veřejné správy na základě různých legislativních předpisů.

 • Nepotřebný nemovitý majetek:
  Zahrnuje nabídku nepotřebného nemovitého majetku státu obsahující aktuální údaje dle metodického pokynu Ministerstva průmyslu a obchodu č. 4/2017 k aplikaci novely zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na novelu zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, provedenou zákonem č. 253/2016 Sb.

 • Formuláře pro registr smluv:
  Formuláře, prostřednictvím kterých lze snadno připravit a odeslat informace ke zveřejnění v registru smluv. Odeslání probíhá prostřednictvím datové schránky subjektu. Podrobné informace o registru smluv.

 • Formuláře pro úřady:
  Úřady a jiné zákonné subjekty mohou využít nabídku elektronických formulářů pro výkon svých agend a naplnění legislativních povinností. Odeslání probíhá prostřednictvím datové schránky subjektu.

 • Formuláře pro občany a podnikatele:
  Občané a podnikatelé, kteří jsou vlastníky příslušného typu datové schránky, mohou na Portálu veřejné správy zažádat o elektronické výpisy z nabídky registrů státní správy.

 • Rejstřík orgánů veřejné moci

 • Seznam držitelů datových schránek:
  Integrální součást informačního systému datových schránek (více v § 14b zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů), který obsahuje aktuální údaje o držitelích datových schránek a identifikační údaje pro všechny aktuálně zpřístupněné datové schránky s výjimkou těch fyzických osob, které požádaly o vymazání z tohoto seznamu.

 • Digitální úřad:
  Nabízí snadný přístup k informacím o webech a projektech eGovernmentu.

  

vytisknout  e-mailem