Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Portál občana

 • Úvodní informace
 • Přihlášení
 • Informace pro vývojáře a zájemce o spolupráci

Úvodní informace

Úvodní informace

Portál občana je branou k elektronickým službám státu, samoobslužným místem pro bezpečnou a důvěrnou komunikaci mezi občanem a státem. Na rozdíl od Portálu veřejné správy, který funguje jako hlavní informační rozcestník, Portál občana je transakční (soukromou) částí, zajišťující osobní přístup prostřednictvím přihlášení uživatele.

Vznik
Ministerstvo vnitra ČR nasadilo v neděli 8. července 2018 na Portálu veřejné správy do ověřovacího provozu Portál občana. Nutnost digitalizace veřejné správy vedla ke vzniku řady projektů, které bylo nutno propojit do jednoho místa, aby mohl občan s důvěrou komunikovat na dálku se všemi orgány veřejné moci. Portál občana umožňuje přihlášení k dostupným on-line službám státu a zajistit například tyto informace:

 • Výpis bodového hodnocení řidiče
 • Portal_obcana.JPGPortál občanaPodání daňového přiznání
 • Výpis z Rejstříku trestů
 • Výpis z živnostenského rejstříku
 • Vyřídit živnostenské oprávnění
 • Informace z katastru nemovitostí
 • Přístup k eReceptu
 • Informace o pracovní neschopnosti
 • Přehled o důchodovém pojištění
 • Notifikace platnosti dokladů
 • Portály obcí a měst
 • Nové služby a portály neustále přibývají


Popis
Portál občana je personalizovaným místem pro poskytování služeb občanovi. Jde o poskytování přímé, tedy přímo z prostředí portálu, nebo přenesené, tedy odkázáním občana na portály dalších úřadů bez nutnosti opětovného přihlašování a ověřování identity. Aby občan mohl začít využívat služby na Portálu občana, musí nejdříve v přihlášení prokázat svou totožnost.


Přihlášení
Existuje pět možnosti přihlášení. Zvolený způsob přihlášení určuje i rozsah služeb, které jsou uživateli přístupné:

Všechny možnosti přihlášení jsou na sobě nezávislé, ale pro maximální využití elektronických služeb veřejné správy je doporučeno používat novou aktivní eObčanku v kombinaci s datovou schránkou (fyzických osob nebo podnikajících fyzických osob), která umožňuje komunikaci s veřejnou správou.

Datovou schránku si můžete zřídit na nejbližším kontaktním místě Czech POINT nebo také prostřednictvím eObčanky, jména, hesla, SMS nebo karty STARCOS přímo v Portálu občana.
 
 
Vize
Díky Portálu občana si již nyní můžete rychleji, bezpečněji, uživatelsky přívětivěji, transparentněji, úsporněji, kdykoli a odkudkoli vyřídit řadu záležitostí online na svém zařízení.

Portál občana je koncipován jako dlouhodobý projekt a jeho rozvoj pokračuje neustále. S postupem v elektronizaci a digitalizaci veřejné správy budou nadále přibývat další služby.
 
 
Legislativa
Důležité zákony vztahující se k Portálu veřejné správy a Portálu občana jsou:

 • zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
 • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
 • zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
 • zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci
 • zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby

Přihlášení

Přihlášení

Přihlášení pomocí eObčanky
Přihlášení prostřednictvím nového občanského průkazu s čipem (vydaným po 1. 7. 2018) umožňuje využívat největší část služeb poskytovaných Portálem občana. Pro využití této možnosti přihlášení je nutné mít u občanského průkazu aktivovanou funkci elektronické identifikace. Lze ji aktivovat při převzetí nového občanského průkazu nebo kdykoli později.

Před použitím občanského průkazu je třeba provést několik přípravných kroků na počítači uživatele:

 • Instalace obslužných aplikací z webových stránek eObčanka – aplikace pro váš OP.
 • Připojit čtečku čipových karet (pokud není součástí Vašeho zařízení).
 • Instalovat ovladače čtečky – podle pokynů výrobce (některé čtečky nevyžadují instalaci ovladačů nebo si operační systém dokáže ovladače vyhledat a instalovat automaticky).
 • Informační videa naleznete na https://portal.gov.cz/eobcanka/video.

 

Přihlášení pomocí jména, hesla a SMS
K přihlášení je možné využít uživatelské jméno a heslo, které si uživatel zvolí při založení svého účtu na Portálu národního bodu pro identifikaci a autentizaci. Uživatelský účet je možné si založit na tomto odkazu.

Aby mohl být tento identifikační prostředek použit k přihlášení na Portál občana, je nutné jej nejdříve aktivovat podle pokynů na stránce Aktivace identifikačního prostředku.

Jedná se o tzv. dvoufaktorové ověření, kde vedle znalosti jména a hesla je nutné dokončit ověření zadáním SMS kódu, který je uživateli zaslán na zaregistrovaný mobilní telefon. Tento systémem vygenerovaný SMS kód je unikátní pro každé přihlášení.
 
 
Přihlášení pomocí datové schránky
Přihlášení je umožněno pouze těmto typům subjektů – držitelů datových schránek:

 • Fyzická osoba (FO).
 • Podnikající fyzická osoba (PFO).

Přihlášení není umožněno datovým schránkám typu Právnická osoba a Orgán veřejné moci.

Dále je možnost se snadno a bezpečně přihlásit pomocí mobilní aplikace Mobilní klíč. Návod k přihlášení představilo MV ve svém video spotu.

Informace pro vývojáře a zájemce o spolupráci

Informace pro vývojáře a zájemce o spolupráci

Jedním z vedlejších produktů projektu Portál občana je Design systém gov.cz. Design Systém je scénář, podle kterého Ministerstvo vnitra navrhuje a vyvíjí weby a digitální produkty. Tento manuál obsahuje pravidla, styly, komponenty a seznam nástrojů s cílem pomoci dalším digitálním týmům rychleji vytvářet digitální produkty, které budou konzistentní s novým portálem MV.

Zájemci o spolupráci, kteří chtějí mít na Portálu občana vlastní profil v podobě „dlaždice“, si mohou návrh své dlaždice se všemi požadovanými parametry vytvořit v online aplikaci Designer dlaždic. Stránka dále obsahuje dokument i o dalších možnostech spolupráce s Portálem občana, jež mj. uvádí i vstupní podmínky pro umístění dlaždice na Portál občana.

vytisknout  e-mailem