Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Portál občana

 • Úvodní informace
 • Přihlášení
 • Seznam dostupných služeb
 • Informace pro vývojáře a zájemce o spolupráci

Úvodní informace

Úvodní informace

Portál občana je branou k elektronickým službám státu, samoobslužným místem pro bezpečnou a důvěrnou komunikaci mezi občanem a státem. Na rozdíl od Portálu veřejné správy, který funguje jako hlavní informační rozcestník, Portál občana je transakční (soukromou) částí, zajišťující osobní přístup prostřednictvím přihlášení uživatele.

Vznik

Ministerstvo vnitra ČR nasadilo v neděli 8. července 2018 na Portálu veřejné správy do ověřovacího provozu Portál občana. Nutnost digitalizace veřejné správy vedla ke vzniku řady projektů, které bylo nutno propojit do jednoho místa, aby mohl občan s důvěrou komunikovat na dálku se všemi orgány veřejné moci. Portál občana umožňuje přihlášení k dostupným on-line službám státu a zajistit například tyto informace a služby:

 • Založení datové schránky (fyzické nebo podnikající fyzické osoby)
 • Přidání datové schránky (fyzické nebo podnikající fyzické osoby)
 • Žádost o nový řidičský průkaz z důvodu konce platnosti
 • Portal_obcana.JPGPortál občana
 • Výpis bodového hodnocení řidiče
 • Výpis z Rejstříku trestů
 • Výpis z živnostenského rejstříku
 • Archivace datových zpráv
 • Notifikace na konec platnosti dokladů
 • Informace z registru silničních vozidel
 • Informace z centrálního registru řidičů
 • Informace z katastru nemovitostí
 • Přístup k eReceptu
 • Přístup do Očkovacího portálu
 • Přístup do aplikace Jednotný registrační formulář (RŽP) pro vyřízení živnostenského oprávnění
 • Přístup k podání daňového přiznání na portálu MOJE daně
 • Přístup k informacím o pracovní neschopnosti na ePortálu ČSSZ
 • Přístup k přehledu o důchodovém pojištění na ePortálu ČSSZ
 • Přístup do důchodové kalkulačky na ePortálu ČSSZ
 • Přístup do portálu Úřadu práce a jeho službám
 • Přístup k portálům obcí, měst a krajů
 • Nové služby a portály neustále přibývají
   

Popis

Portál občana je personalizovaným místem pro poskytování služeb občanovi. Jde o poskytování přímé, tedy přímo z prostředí portálu, nebo přenesené, tedy odkázáním občana na portály dalších úřadů bez nutnosti opětovného přihlašování a ověřování identity. Aby občan mohl začít využívat služby na Portálu občana, musí nejdříve v přihlášení prokázat svou totožnost.

Přihlášení

Existují různé možnosti přihlášení. Zvolený způsob přihlášení určuje i rozsah služeb, které jsou uživateli přístupné:


Všechny možnosti přihlášení jsou na sobě nezávislé, ale pro maximální a nejjednodušší přístup k elektronickým službám veřejné správy je doporučeno se přihlašovat jedním z identifikačních prostředků z nabídky eidentita.cz využívající ověření vaší totožnosti přes portál Národního bodu. Více na chciidentitu.gov.cz nebo podrobněji na https://info.identitaobcana.cz/.

Identifikační prostředky Národního bodu vám též umožní online založení a bezpečné přihlašování do datové schránky, která je nezbytná pro zaručenou komunikaci a vyřízení mnoha online služeb veřejné správy. Webová aplikace Portál občana umožňuje připojení a využití služeb datové schránky také přímo z prostředí portálu.

Datovou schránku si můžete osobně zřídit na nejbližším kontaktním místě Czech POINT nebo také online přímo v prostředí Portálu občana po přihlášení prostřednictvím eObčankyNIA ID, Mobilního klíče eGovernmentu či jiného identifikačního prostředku Národního bodu vydaného soukromoprávními subjekty, který vlastníte. Více na chcidatovku.gov.cz nebo podrobněji na datoveschranky.info.cz.

Vize

Díky Portálu občana si již nyní můžete rychleji, bezpečněji, uživatelsky přívětivěji, transparentněji, úsporněji, kdykoli a odkudkoli vyřídit řadu záležitostí online na svém zařízení.

Portál občana je koncipován jako dlouhodobý projekt a jeho rozvoj pokračuje neustále. S postupem v elektronizaci a digitalizaci veřejné správy budou nadále přibývat další služby.
 

Legislativa

Důležité zákony vztahující se k Portálu veřejné správy a Portálu občana jsou:

 • zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
 • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
 • zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
 • zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci
 • zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby

Přihlášení

Přihlášení

Přihlášení pomocí eObčanky
Přihlášení prostřednictvím nového občanského průkazu s čipem (vydaným po 1. 7. 2018) umožňuje bezpečný přístup ke službám na Portálu občana s vysokou úrovní záruky. Pro využití této možnosti přihlášení je nutné mít u občanského průkazu aktivovanou funkci elektronické identifikace. Lze ji aktivovat při převzetí nového občanského průkazu nebo kdykoli později.

Před použitím občanského průkazu je třeba provést několik přípravných kroků na počítači uživatele:

 • Instalace obslužných aplikací z webových stránek eObčanka – aplikace pro váš OP.
 • Připojit čtečku čipových karet (pokud není součástí Vašeho zařízení).
 • Instalovat ovladače čtečky – podle pokynů výrobce (některé čtečky nevyžadují instalaci ovladačů nebo si operační systém dokáže ovladače vyhledat a instalovat automaticky).

Přihlášení pomocí Mobilního klíče eGovernmentu
Mobilní klíč eGovernmentu je státem zdarma poskytovaný identifikační prostředek, který představuje využití přihlašování bez potřeby zadávání dalších ověřovacích kódů. Po jeho instalaci a aktivaci Vám bude umožněno přihlašování ke službám využívajícím elektronickou identifikaci prostřednictvím Národního bodu.

Aby vše fungovalo, je nutné mít nainstalovanou aplikaci mobilního klíče na svém mobilním zařízení. Aplikace mobilního klíče je shodná se stávající aplikací mobilního klíče ISDS. Pokud již vlastníte tuto aplikaci pro přihlašování k datovým schránkám, aktualizací této aplikace získáte i možnost využít ji i pro přihlašování ke službám prostřednictvím Národního bodu.

 • Návod jak začít využívat přihlašování pomocí Mobilního klíče eGovernmentu najdete na webové stránce chciidentitu.gov.cz.
 • Podrobné informace o aplikaci Mobilní klíč eGovernmentu najdete na webových stránkách info.identitaobcana.cz.

Přihlášení pomocí NIA ID (jméno, heslo a SMS)
K přihlášení je také možné využít státem zdarma poskytovaný identifikační prostředek NIA ID založený na kombinaci uživatelského jména, hesla a SMS kódu. Uživatelský účet je možné si založit na tomto odkazu.

Aby mohl být tento identifikační prostředek použit k přihlášení na Portál občana, je nutné jej nejdříve aktivovat podle pokynů na stránce Aktivace identifikačního prostředku.

Jedná se o tzv. dvoufaktorové ověření, kde vedle znalosti jména a hesla je nutné dokončit ověření zadáním SMS kódu, který je uživateli zaslán na zaregistrovaný mobilní telefon. Tento systémem vygenerovaný SMS kód je unikátní pro každé přihlášení.

Postup k založení a aktivaci NIA ID s následným přihlášením do Portálu občana představilo Ministerstvo vnitra na informačním webu chcidentitu.gov.cz nebo podrobněji na webových stránkách info.identitaobcana.cz.

Přihlášení pomocí datové schránky
Přihlášení je umožněno pouze těmto typům subjektů – držitelů datových schránek:

 • Fyzická osoba (FO).
 • Podnikající fyzická osoba (PFO).

Přihlášení není umožněno datovým schránkám typu Právnická osoba a Orgán veřejné moci.

Pokud již datovou schránku vlastníte, pro bezpečnější přihlašování a snadnější přístup ke všem službám doporučujeme si aktivovat přes datovou schránku Mobilní klíč eGovernmentu, nebo NIA ID nebo užívat k přihlašování jiný identifikační prostředek NIA, který vlastníte. Více na chcidatovku.gov.cz nebo podrobněji na datoveschranky.info.cz.

V případě, že již mobilní klíč k přihlášení do datové schránky využíváte, doporučujeme jeho propojení i s Národním bodem. Přihlášení Mobilním klíčem přes Národní bod vám zajistí z Portálu občana přecházet do ostatních portálů bez opětovného přihlašování a předvyplnění vašich základních údajů při vyplňování formulářů.
 

Přihlášení pomocí ostatních prostředků
V případě, že vlastníte jiný identifikační prostředek z nabídky eidentita.cz, který ověřuje vaši totožnost přes portál Národního bodu (NIA) a je poskytovaný některým ze soukromoprávních subjektů (bankovní účet, mojeID, karta Starcos), k informacím o tom, jak se přihlásit do Portálu občana a ostatním službám veřejné správy se dostanete na informačním webu chcidentitu.gov.cz nebo podrobněji na webových stránkách info.identitaobcana.cz.

Seznam dostupných služeb

Seznam dostupných služeb

Seznam je volně dostupný a je určen pro obecný přehled o službách státní správy dostupných přes Portál občana po přihlášení prostřednictvím Národního bodu (NIA).

Seznam je pouze orientační a nejsou zde zahrnuty všechny služby a funkcionality z uvedených portálů.

Tento seznam je zaměřen především na služby určené pro fyzické a podnikající osoby.

V seznamu jsou uvedeny služby z Portálu občana, ale i z ostatních spolupracujících portálů státní správy, do kterých má přihlášený občan z Portálu občana přístup po přihlášení přes Národní bod:

Některé služby je na uvedených portálech možné vyřídit i bez prostřednictví datové schránky.

Informace o možnostech online vyřízení elektronických formulářů na uvedených portálech najdete v popisech služeb, na formulářích, v nápovědách nebo v uživatelských příručkách.

Dotazy k jednotlivým formulářům odesílejte na uživatelskou podporu portálu, kde se formuláře nachází.

Seznam neobsahuje formuláře nebo služby dostupné na portálech obcí a krajů.

Některé služby jsou na Portálu občana dostupné pouze na přechodné období. Např. Sčítání lidu 2021.

Seznam průběžně aktualizujeme o nové služby.

  

Informace pro vývojáře a zájemce o spolupráci

Informace pro vývojáře a zájemce o spolupráci

Jedním z vedlejších produktů projektu Portál občana je Design systém gov.cz. Design Systém je scénář, podle kterého Ministerstvo vnitra navrhuje a vyvíjí weby a digitální produkty. Tento manuál obsahuje pravidla, styly, komponenty a seznam nástrojů s cílem pomoci dalším digitálním týmům rychleji vytvářet digitální produkty, které budou konzistentní s novým portálem MV.

Zájemci o spolupráci, kteří chtějí mít na Portálu občana vlastní profil v podobě "dlaždice", si mohou návrh své dlaždice se všemi požadovanými parametry vytvořit v online aplikaci Designer dlaždic. Stránka dále obsahuje dokument i o dalších možnostech spolupráce s Portálem občana, jež mj. uvádí i vstupní podmínky pro umístění dlaždice na Portál občana.

  

vytisknout  e-mailem