Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Portál občana

Přihlášení

Přihlášení pomocí eObčanky
Přihlášení prostřednictvím nového občanského průkazu s čipem (vydaným po 1. 7. 2018) umožňuje bezpečný přístup ke službám na Portálu občana s vysokou úrovní záruky. Pro využití této možnosti přihlášení je nutné mít u občanského průkazu aktivovanou funkci elektronické identifikace. Lze ji aktivovat při převzetí nového občanského průkazu nebo kdykoli později.

Před použitím občanského průkazu je třeba provést několik přípravných kroků na počítači uživatele:

  • Instalace obslužných aplikací z webových stránek eObčanka – aplikace pro váš OP.
  • Připojit čtečku čipových karet (pokud není součástí Vašeho zařízení).
  • Instalovat ovladače čtečky – podle pokynů výrobce (některé čtečky nevyžadují instalaci ovladačů nebo si operační systém dokáže ovladače vyhledat a instalovat automaticky).

Přihlášení pomocí Mobilního klíče eGovernmentu
Mobilní klíč eGovernmentu je státem zdarma poskytovaný identifikační prostředek, který představuje využití přihlašování bez potřeby zadávání dalších ověřovacích kódů. Po jeho instalaci a aktivaci Vám bude umožněno přihlašování ke službám využívajícím elektronickou identifikaci prostřednictvím Národního bodu.

Aby vše fungovalo, je nutné mít nainstalovanou aplikaci mobilního klíče na svém mobilním zařízení. Aplikace mobilního klíče je shodná se stávající aplikací mobilního klíče ISDS. Pokud již vlastníte tuto aplikaci pro přihlašování k datovým schránkám, aktualizací této aplikace získáte i možnost využít ji i pro přihlašování ke službám prostřednictvím Národního bodu.

  • Návod jak začít využívat přihlašování pomocí Mobilního klíče eGovernmentu najdete na webové stránce chciidentitu.gov.cz.
  • Podrobné informace o aplikaci Mobilní klíč eGovernmentu najdete na webových stránkách info.identitaobcana.cz.

Přihlášení pomocí NIA ID (jméno, heslo a SMS)
K přihlášení je také možné využít státem zdarma poskytovaný identifikační prostředek NIA ID založený na kombinaci uživatelského jména, hesla a SMS kódu. Uživatelský účet je možné si založit na tomto odkazu.

Aby mohl být tento identifikační prostředek použit k přihlášení na Portál občana, je nutné jej nejdříve aktivovat podle pokynů na stránce Aktivace identifikačního prostředku.

Jedná se o tzv. dvoufaktorové ověření, kde vedle znalosti jména a hesla je nutné dokončit ověření zadáním SMS kódu, který je uživateli zaslán na zaregistrovaný mobilní telefon. Tento systémem vygenerovaný SMS kód je unikátní pro každé přihlášení.

Postup k založení a aktivaci NIA ID s následným přihlášením do Portálu občana představilo Ministerstvo vnitra na informačním webu chcidentitu.gov.cz nebo podrobněji na webových stránkách info.identitaobcana.cz.

Přihlášení pomocí datové schránky
Přihlášení je umožněno pouze těmto typům subjektů – držitelů datových schránek:

  • Fyzická osoba (FO).
  • Podnikající fyzická osoba (PFO).

Přihlášení není umožněno datovým schránkám typu Právnická osoba a Orgán veřejné moci.

Pokud již datovou schránku vlastníte, pro bezpečnější přihlašování a snadnější přístup ke všem službám doporučujeme si aktivovat přes datovou schránku Mobilní klíč eGovernmentu, nebo NIA ID nebo užívat k přihlašování jiný identifikační prostředek NIA, který vlastníte. Více na chcidatovku.gov.cz nebo podrobněji na datoveschranky.info.cz.

V případě, že již mobilní klíč k přihlášení do datové schránky využíváte, doporučujeme jeho propojení i s Národním bodem. Přihlášení Mobilním klíčem přes Národní bod vám zajistí z Portálu občana přecházet do ostatních portálů bez opětovného přihlašování a předvyplnění vašich základních údajů při vyplňování formulářů.
 

Přihlášení pomocí ostatních prostředků
V případě, že vlastníte jiný identifikační prostředek z nabídky eidentita.cz, který ověřuje vaši totožnost přes portál Národního bodu (NIA) a je poskytovaný některým ze soukromoprávních subjektů (bankovní účet, mojeID, karta Starcos), k informacím o tom, jak se přihlásit do Portálu občana a ostatním službám veřejné správy se dostanete na informačním webu chcidentitu.gov.cz nebo podrobněji na webových stránkách info.identitaobcana.cz.


Odbor eGovernmentu, 10. listopadu 2021

vytisknout  e-mailem