Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Portál občana

Úvodní informace

Portál občana je branou k elektronickým službám státu, samoobslužným místem pro bezpečnou a důvěrnou komunikaci mezi občanem a státem. Na rozdíl od Portálu veřejné správy, který funguje jako hlavní informační rozcestník, Portál občana je transakční (soukromou) částí, zajišťující osobní přístup prostřednictvím přihlášení uživatele.
 

Vznik

Ministerstvo vnitra ČR nasadilo v neděli 8. července 2018 na Portálu veřejné správy do ověřovacího provozu Portál občana. Nutnost digitalizace veřejné správy vedla ke vzniku řady projektů, které bylo nutno propojit do jednoho místa, aby mohl občan s důvěrou komunikovat na dálku se všemi orgány veřejné moci. Portál občana umožňuje přihlášení k dostupným on-line službám státu a zajistit například tyto informace a služby:

 • Založení datové schránky (fyzické nebo podnikající fyzické osoby)
 • Přidání datové schránky (fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby – zapsané v obchodním rejstříku nebo zřízené na žádost)
 • Žádost o nový řidičský průkaz z důvodu konce platnosti
 • Žádost o voličský průkaz
 • Založení a podpis ePetice
 • Výpis bodového hodnocení řidiče
 • Výpis z Rejstříku trestů
 • Výpis z živnostenského rejstříku
 • Výpis z registru obyvatel
 • Archivace datových zpráv
 • Notifikace na konec platnosti dokladů
 • Informace z registru silničních vozidel
 • Informace o technických prohlídkách vozidla
 • Informace z centrálního registru řidičů
 • Informace z katastru nemovitostí
 • Informace z živnostenského rejstříku
 • Informace z osobního daňového kalendáře
 • Přístup k eReceptu
 • Přístup do Očkovacího portálu
 • Přístup k jednorázovému příspěvku na dítě v klientském portálu MPSV
 • Přístup do aplikace Jednotný registrační formulář (RŽP) pro vyřízení živnostenského oprávnění
 • Přístup k podání daňového přiznání na portálu MOJE daně
 • Přístup k informacím o dočasné pracovní neschopnosti na ePortálu ČSSZ
 • Přístup k přehledu o příjmech a výdajích OSVČ na ePortálu ČSSZ
 • Přístup do důchodové kalkulačky na ePortálu ČSSZ
 • Přístup do portálu Úřadu práce a jeho službám
 • Přístup k portálům obcí, měst a krajů
 • Přístup do portálů zdravotních pojišťoven
 • Nové služby a portály neustále přibývají
   

Popis

Portál občana je personalizovaným místem pro poskytování služeb občanovi. Jde o poskytování přímé, tedy přímo z prostředí portálu, nebo přenesené, tedy odkázáním občana na portály dalších úřadů bez nutnosti opětovného přihlašování a ověřování identity. Aby občan mohl začít využívat služby na Portálu občana, musí nejdříve v přihlášení prokázat svou totožnost.
 

Přihlášení

Existují různé možnosti přihlášení. Zvolený způsob přihlášení určuje i rozsah služeb, které jsou uživateli přístupné:

Všechny možnosti přihlášení jsou na sobě nezávislé, ale pro maximální a nejjednodušší přístup k elektronickým službám veřejné správy je doporučeno se přihlašovat jedním z identifikačních prostředků z nabídky Identita občana využívající ověření vaší totožnosti přes portál Národního bodu. Více na https://chcidatovku.gov.cz/ nebo podrobněji na https://info.identitaobcana.cz/.

Identifikační prostředky Identity občana vám též umožní online založení a bezpečné přihlašování do datové schránky, která je nezbytná pro zaručenou komunikaci a vyřízení mnoha online služeb veřejné správy. Webová aplikace Portál občana umožňuje připojení a využití služeb datové schránky také přímo z prostředí portálu.

Datovou schránku si můžete osobně zřídit na nejbližším kontaktním místě Czech POINT nebo také online přímo v prostředí Portálu občana po přihlášení prostřednictvím eObčankyNIA ID, Mobilního klíče eGovernmentu či jiného identifikačního prostředku Národního bodu vydaného soukromoprávními subjekty, který vlastníte. Více na https://chcidatovku.gov.cz/ nebo podrobněji na https://info.mojedatovaschranka.cz/info/cs/.
 

Vize

Díky Portálu občana si již nyní můžete rychleji, bezpečněji, uživatelsky přívětivěji, transparentněji, úsporněji, kdykoli a odkudkoli vyřídit řadu záležitostí online na svém zařízení.

Portál občana je koncipován jako dlouhodobý projekt a jeho rozvoj pokračuje neustále. S postupem v elektronizaci a digitalizaci veřejné správy budou nadále přibývat další služby.
 

Legislativa

Důležité zákony vztahující se k Portálu veřejné správy a Portálu občana jsou:

 • zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
 • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
 • zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
 • zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci
 • zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby

  


Odbor eGovernmentu, 27. září 2022

vytisknout  e-mailem