Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Pořizování informačních systémů veřejné správy

Dne 1.1.2007 vstoupila v účinnost novela zákona č. 365/2000 Sb. Důsledkem je mimo jiné skutečnost, že již není možné požadovat po dodavatelích IS při vypisování výběrového řízení atestaci podle standardů ISVS. Ty byly uvedenou novelou k 31.12.2006 zrušeny. 

Atestaci dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy (navazující na atestaci životního cyklu informačních systémů veřejné správy) si od 1.1.2007 zajišťují přímo orgány veřejné správy a tato atestace se provádí pro všechny jejich informační systémy veřejné správy souhrnně, nikoliv tedy pro jednotlivé informační systémy. Dodavatelé tedy nemají možnost atestaci dlouhodobého řízení zajistit.

U některých výběrových řízení byla po dodavatelích požadována atestace jakosti daného informačního systému – tento typ atestací již v zákoně č. 365/2000 Sb. není upraven a Ministerstvo vnitra doporučuje v případě zvýšených požadavků na jakost požadovat hodnocení jakosti software podle vhodné normy ČSN (např. ČSN ISO/IEC 12119 nebo ČSN EN ISO 9000 - vždy konzultujte s certifikačním orgánem, který je pro oblast jakosti akreditován, případně vyhledejte certifikační orgán na www.cai.cz).

Poznámka – podle zákona č. 365/2000 Sb. po jeho novelizaci je možné požadovat atestaci způsobilosti k realizaci vazeb prostřednictvím referenčního rozhraní u informačních systémů veřejné správy, které umožňují komunikaci s jinými informačními systémy. V případě, že orgán veřejné správy pořizuje informační systém, který má umožnit komunikaci s ostatními informačními systémy, je vhodné v rámci výběrového řízení požadavek na tuto atestaci uvést.

vytisknout  e-mailem