Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Poradenské služby v oblasti EU strategií

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK – veřejná zakázka malého rozsahu 

ZRUŠENO - viz příloha

Číslo zakázky (u OP LZZ bude doplněno MPSV při uveřejnění):

Název zakázky: Poradenské služby v oblasti EU strategií

Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): služba

Datum vyhlášení zakázky: 1.7.2011

Název programu: Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/ 4.1.00/48.00034

Název projektu: Aktualizace Strategie realizace Smart Administration a pilotní implementace metody finančního řízení projektů na MVČR

Název zadavatele: ČESKÁ REPUBLIKA – MINISTERSTVO VNITRA

Sídlo zadavatele: Praha 7, Nad Štolou 936/3

Jméno, případně jména, a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:
Ing. Martin Páral, ředitel Odboru programového řízení
tel. +420 974 818 642
martin.paral@mvcr.cz

IČO zadavatele: 00007064

DIČ zadavatele: CZ00007064

Jméno, případně jména, a příjmení kontaktní osoby zadavatele ve věci zakázky, její telefon a e-mailová adresa:
Ing. Lucie Roučková
vedoucí oddělení koordinace strategických programů
+420 974 818 607
lucie.rouckova@mvcr.cz

Lhůta pro podávání nabídek: 18.7.2011 do 9:00 hodin

Místo pro podávání nabídek:
podatelna Ministerstva vnitra na kontaktní adrese: náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4

Termín a místo otevírání obálek:
18.7.2011 od 10.00 hod. na adrese: Na Pankráci 72, kancelář č. 6 - přízemí


Odbor programového řízení, 1.7.2011

vytisknout  e-mailem