Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Pomůcky projektu APK

Chceme vás seznámit s pomůckami, které vznikly ze zkušeností účastníků projektu APK během první poloviny roku 2015.
 
Publikace „Poznatky z práce mentorů s asistenty prevence kriminality“ vznikla jako metodická podpora mentorům v právě probíhajícím projektu APK II. Své dosavadní zkušenosti sepsala mentorka přímo z praxe. Brožura si klade za cíl jasně definovat roli mentora a být základní pomůckou pro ty, kteří zatím se začleněním prevence kriminality v podobě spolupráce Mentor – Asistent ve svém městě váhali.
 
Autorka Martina Böhmová vyjádřila vznik příručky následujícími slovy:
„Sepsání této publikace předcházel sled mých pracovních zkušeností a zejména dalších příležitostí poznat zcela novou oblast působení, a to je mentorování. V průběhu roku 2010 jsem byla vedením naší městské policie v Ostravě určena mentorem asistentů prevence kriminality v rámci projektu Úsvit. V té době to však byly pouhé začátky. Stěžejní příležitost obstát řádně v nové roli mentora přišla teprve s realizací pilotního projektu „Asistent prevence kriminality“ z Evropského sociálního fondu ČR - operační program lidské zdroje a zaměstnanost, jehož nositelem bylo Ministerstvo vnitra ČR a dále v dalších navazujících projektech z dotačních programů prevence kriminality Ministerstva vnitra „Ostrava – asistent prevence kriminality 2013, 2014 a nyní 2015“.
 
Na jaře letošního roku mě oslovilaRadka Vaňasová, manažerka projektu „Asistent prevence kriminality II, který byl realizován v dalších 20 městech ČR a navazoval na projekt pilotní, hrazený z Evropských strukturálních fondů. Navrhla mi, abych sepsala své konkrétní zkušenosti a rovněž zkušenosti jiných mentorů v obecné rovině a vytvořila určitou publikaci či příručku. Zároveň mi doporučila, abych se pokusila sestavit rámcově obsah publikace, jenž pak společně s panem JUDr. Koníčkem (odborný gestor), vyhodnotí. Po vyhodnocení obsahu bylo zřejmé, že bych se mohla pokusit publikaci sepsat. V průběhu psaní mi začalo být jasné, že počet stran publikace bude větší, než jsme plánovali. Nutno podotknout, že mi paní Vaňasová byla vždy nápomocna radou a doporučením, ačkoli nás dělily stovky kilometrů. I přes vzdálenost Ostrava – Praha se za aktivní účasti manažerky projektu a ve spolupráci s odborem bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra, podařilo dílo zdárně dokončit. Publikace „Poznatky mentorů z práce s asistenty prevence kriminality“ je jedním z výstupů projektu „Asistent prevence kriminality II“ a mě nezbývá než věřit, že bude nápomocna zejména dalším novým mentorům, kteří teprve tuto zkušenost budou nově získávat.
 
Druhou pomůckou je „Příručka zvládání nestandardních situací asistenta prevence kriminality“, která vznikla jako metodická podpora pro samotné asistenty prevence kriminality. Je určena nejen pro ty stávající v projektu APK II, ale také pro asistenty budoucí za předpokladu, že role APK bude po ukončení projektu nejen zachována, ale jejich kompetence budou podstatně rozšířeny v součinnosti se strážníky obecních policií a policisty Policie ČR.
Autor publikace Zdeněk Pankrác, který je školitelem asistentů a mentorů již několik let, shrnul důvody vzniku pomůcky následovně:
  • Pomůcka vznikala průběžně na základě konkrétních poznatků APK z jejich každodenní praxe – práce s obtížně zvladatelnými jedinci.
  • Nutnost vytvoření této pomůcky, o které se původně neuvažovalo, byla dána nárůstem slovních útoků nejen osob závislých, ale i emočně nevyrovnaných, se kterými jsou asistenti denně v kontaktu.
  • Pomůcka je i odpovědí na zvyšující se počet migrujících jedinců a skupin, kteří jsou tzv. na dlouhodobých návštěvách svých příbuzných v ČR a odmítají respektovat základní normy společensky žádoucího jednání.
  • Naprostá většina popisovaných případů jsou záznamem konkrétních tréninkových aktivit v rámci průběžné přípravy zaměřené mj. i na předcházení profesních selhání.
  • Tuto pomůcku oceňují zvláště ti APK, kteří tuto pozici vykonávají kratší dobu než 1 rok.
  • Publikace je i zdrojem šíření dobré praxe nejen pro APK, mentory, ale i pro ostatní účastníky vzdělávání kde slouží jako podklad pro modelové situace.
Distribucí těchto matriálů bude naplněn nejen požadavek prezentace, ale i šíření výstupů projektu. Jeho propagaci je třeba směřovat k novým žadatelům z řad obcí, v rámci kterých je bezpečnostní situace aktuální výzvou.
 
 
Bc. Petra Kolářová, koordinátorka projektu, odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV, tel: 974 833 793
 

 

vytisknout  e-mailem