Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Podpora regionu: Katalog podnikatelů

Utvořit si představu, jaké podnikatelské subjekty či neziskové organizace v regionu působí, nemusí být vždy snadné. Na území několika místních akčních skupin vám už zakrátko bude stačit nahlédnout do katalogu, který je připravován v projektu Venkovská tržnice II.  
 
Nositelem projektu je Místní akční skupina Krajina srdce, je zapojeno dalších pět místních akčních skupin (viz pozn.). Projekt je spolufinancován Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Nejprve byla získána data a informace z partnerských regionů pro založení internetového katalogu podnikatelů. Ten je základním kamenem celého informačního systému a bude dále bezplatně distribuován také v tištěné podobě. Stane se tak nejkomplexnější a nejaktuálnější databází aktivních podnikatelských subjektů těchto regionů. Na internetových stránkách projektu budou moci také místní obyvatelé zveřejňovat inzeráty prostřednictvím rubriky Bazar.
 
Venkovská tržnice II v Podlipansku

Prezentace MAS na veletrhu Země živitelkaPrezentace MAS na veletrhu Země živitelka

V měsících červen až září proběhla příprava naplnění databáze. Na území všech 53 obcí regionu Podlipansko navštěvovali proškolení tazatelé podnikatele, firmy i představitele všech organizací, spolků i občanských aktivit. „Věříme, že se nám podaří sestavit ucelenou a unikátní databázi, která nám umožní prezentovat a propagovat náš region a šikovné lidi v něm nejen místním lidem, ale i návštěvníkům a potenciálním zákazníkům z blízka i z daleka,“ uvedla ředitelka MAS Podlipansko, o. p. s., Markéta Pošíková. „Tazatele jsme také seznámili s dalšími aktivitami naší organizace, se kterými chceme jejich prostřednictvím seznámit právě podnikatele a neziskové organizace na našem území. Jedná se především o program LEADER, v rámci něhož budeme do regionu rozdělovat prostřednictvím projektů, peníze. Dále je to možnost další propagace našich šikovných lidí prostřednictvím značky Polabí – regionální produkt®, jejíž je MAS Podlipansko koordinátorem. Snažíme se zkrátka maximálně podpořit náš region.V současné době probíhá zpracování dotazníků do databáze, která bude podkladem pro webové stránky a tištěný katalog. Webové stránky budou moci zájemci navštívit od poloviny příštího roku.Výstupy z internetové aplikace budou v terénu zajištěny také v tištěné podobě na informačních tabulích. Informace se tak dostanou i k občanům, kteří neumí nebo nemají možnost s internetem pracovat. Katalog, který bude zdarma distribuován do všech domácností daného regionu v září 2010, bude mít funkci propagační a informační. Bude obsahovat návod, jak zacházet s elektronickou verzí katalogu na webových stránkách a jaké jsou jeho další možnosti využití.
 
text a foto Michaela Roškotová,
realizační manažer MAS Podlipansko, o. p. s
                                

pozn.: MAS Sdružení Růže, o. s.MAS Jemnicko, o. p. s., Lípa pro venkov, o. s., MAS LAG Strakonicko, o. s., a MAS Podlipansko, o. p. s. 

 

 
K projektu Venkovská tržnice
V roce 2004 získal Dobrovolný svazek měst a obcí Mikroregionu Venkov v rámci Programu LEADER ČR 2004 prostřednictvím OS MAS Krajina srdce podporu na realizaci projektu „Elektronická Venkovská tržnice“ viz www.venkovskatrznice.cz. Projekt byl realizován ve spolupráci s finskou MAS Joutsenten reitti, která realizovala obdobný projekt „Entrepreneur Portal“. Vznikl informační systém, prostřednictvím kterého mohou obyvatelé mikroregionu sledovat a využívat nabídku místních produktů a služeb a jsou informováni o místních akcích. Jádrem celého informačního systém je internetová aplikace – redakční systém, do kterého mohou své nabídky a oznámení vkládat pověření administrátoři a v případě elektronického bazaru všichni zájemci o podání inzerátu. V každé obci mikroregionu je umístěna info-tabule, na které místní administrátoři vyvěšují v tištěné podobě aktuální informace zveřejněné prostřednictvím webové aplikace Venkovské tržnice. Přístup k informacím z celého území, na kterém je systém Venkovská tržnice aplikován, je tak zajištěn všem obyvatelům bez ohledu na to, zda umí ovládat počítač a používat internet nebo nikoliv. Realizátory projektu zvláště těší odezva od místních podnikatelů, kteří díky Venkovské tržnici získali nové zakázky.
 
Výňatek z projektu, článek 2.1. Popis výchozí situace. Zpracovatelem projektu ing. Petr Hienl.

 

vytisknout  e-mailem