Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Pobyt chorvatských občanů na území České republiky po vstupu Chorvatské republiky do Evropské unie

Dnem vstupu Chorvatské republiky do Evropské unie postačuje chorvatským občanům pro vstup a pobyt na území České republiky platný cestovní doklad nebo doklad totožnosti – z tohoto důvodu již nemusí žádat o udělení víza nebo vydání povolení k dlouhodobému pobytu. 

Dokončení řízení o žádostech podaných přede dnem vstupu Chorvatské republiky do Evropské unie:
 
1.   žádost o udělení dlouhodobého víza
Řízení se stane bezpředmětným a žadatel bude o této skutečnosti informován. Důvodem je skutečnost, že na občany Evropské unie se vztahuje právo volného pohybu a pobytu – ke vstupu na území České republiky proto jimi dříve požadované vízum již nepotřebují.
 
2.   žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu
Řízení se stane bezpředmětným a usnesením podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu bude zastaveno. Je přitom plně ponecháno na vůli chorvatského občana, zda a kdy požádá o vydání dokladu potvrzujícího jeho přechodný pobyt na území České republiky. Tímto dokladem je „Potvrzení o přechodném pobytu na území“ vydávané podle § 87a zákona o pobytu cizinců.
 
3.   žádost o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu
Řízení se stane bezpředmětným a usnesením podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu bude zastaveno. Je přitom plně ponecháno na vůli chorvatského občana, zda a kdy požádá o vydání dokladu potvrzujícího jeho přechodný pobyt na území České republiky. Tímto dokladem je „Potvrzení o přechodném pobytu na území“ vydávané podle § 87a zákona o pobytu cizinců.
 
4.   žádost o vydání povolení k trvalému pobytu
Řízení bude dokončeno podle úpravy vztahující se na občany Evropské unie, tj. bude postupováno podle § 87g zákona o pobytu cizinců (v kladném případě bude vydán „Průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie“).
 
5.   žádost o prodloužení platnosti průkazu o povolení k pobytu vydaného chorvatskému občanovi s povoleným trvalým pobytem na území
Řízení bude dokončeno podle úpravy vztahující se na občany Evropské unie, tj. bude postupováno podle § 87s zákona o pobytu cizinců (v kladném případě bude vydán „Průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie“).
 
 
Pobyt držitelů dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu
Dlouhodobé vízum nebo povolení k dlouhodobému pobytu zůstává v platnosti po dobu v něm vyznačenou. V těchto případech je plně ponecháno na vůli držitele dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu, zda a kdy požádá o vydání dokladu potvrzujícího přechodný pobyt občana Evropské unie na území České republiky. Tímto dokladem je „Potvrzení o přechodném pobytu na území“ vydávané podle § 87a zákona o pobytu cizinců.
 
Pobyt držitelů povolení k trvalému pobytu
Dříve vydaný průkaz o povolení k pobytu zůstává v platnosti po dobu v něm vyznačenou. V těchto případech je plně ponecháno na vůli držitele tohoto průkazu, zda a kdy požádá o jeho „výměnu“ za „Průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie“, vydávaný podle § 87r zákona o pobytu cizinců.

vytisknout  e-mailem