Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

PENK

Název projektu:
Posílení návratových kapacit MV ČR

EU-AMIF_a_MVCR_logo.jpg

Registrační číslo projektu:
AMIF/26/02

Příjemce podpory:
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Odbor azylové a migrační politiky
Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

Zdroj financování:
Národní program Azylového, migračního a integračního fondu
Výzva č. 26

Celkový rozpočet: 24 667 781,00 Kč

Termín zahájení: 1. 4. 2020

Termín ukončení: 31. 12. 2022

Hlavní cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je zlepšení infrastruktury návratové asistence v České republice. Dojde k posílení kapacity a zkvalitnění návratového aparátu MV ČR tak, aby byla celorepublikově zajištěna maximální dostupnost této služby, a díky tomu zásadně navýšen počet realizovaných návratů a zefektivněn celý proces navracení. Realizace projektu přispěje k posílení odborné kompetence pracovníků státní správy, kteří tuto asistenci poskytují, významnému zrychlení vyřízení žádosti o návrat a zkrácení doby nezbytné pro faktickou realizaci vycestování. Budou zřízena nová regionální pracoviště, jejichž prostřednictvím bude pod vedením pražské centrály zajištěna spolupráce s partnery na místní úrovni (zejména PČR, ale i další subjekty státní správy či neziskových organizací (NNO). Tím bude zajištěn lepší přístup k návratové asistenci jak pro subjekty státní správy a samosprávy, tak přímo státní příslušníky třetích zemí a jim pomáhající organizace, což je hlavním smyslem předkládaného projektu.
 

Dílčí cíle projektu:

 1. Zlepšení dostupnosti návratové asistence a poradenství (včetně zlepšení informovanosti o dostupné asistenci) pro cílovou skupinu cizinců.

 2. Zvýšení informovanosti o návratové asistenci mezi součinnostními partnery - formou resortní i mimorezortní spolupráce a koordinace aktivit v oblasti návratů na regionální úrovni.

 3. Analýza koncepčních změn pro zvýšení efektivity návratové asistence poskytované MV ČR.

 4. Příprava formalizace pracovních postupů MV ČR v oblasti návratů.

 5. Zajištění formálních a technických podmínek pro využívání evropského cestovního dokladu (END) pro návraty státních příslušníků třetích zemí pracovníky ODN (oddělení dobrovolných návratů) MV ČR.

 6. Zajištění/udržení kompetentnosti pracovníků ODN MV ČR ve vztahu k aktualizovaným systémům EU (FRONTEX - IRMA, FAR).

 7. Prohloubení spolupráce se zastupitelskými úřady třetích zemí.

 8. Zlepšení individuálních kompetencí pracovníků ODN.

 9. Zvýšení informovanosti o ADV (asistované dobrovolné vycestování) mezi cílovou skupinou cizinců.
   

​Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.

  

vytisknout  e-mailem