Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Pejčochová, A. – Elbert, T.: Mobilní telefon v trestním řízení

Souhrn (čes., angl., něm.) 

Pejčochová, A. – Elbert, T.
Mobilní telefon v trestním řízení
Souhrn

Článek se zabývá mobilním telefonem a jeho rolí v trestním řízení. Se zaměřením na data z mobilního telefonu dále rozebírá, jaká data mohou být na telefonu uložena a jakým způsobem je možné jednotlivá zařízení vytěžit tak, aby tato data mohla sloužit orgánům činným v trestním řízení, především během procesu dokazování. Článek se tedy soustředí na otázku zajištění a uchování důkazního prostředku a možnosti získání na něm uložených dat.


Pejčochová, A. – Elbert, T.
A mobile telephone in criminal proceedings
SUMMARY

Paper describes mobile phone and its role in criminal proceedings. It focuses on data from mobile phones and further elaborates which data could be saved on the mobile phone and how is it possible to exploit the devices so the data from it are usable at court as evidence. It centres on the question of acquisition and securing of the device and possibilities of extracting data saved on it.


Pejčochová, A. – Elbert, T.
Das Mobiltelefon im Strafverfahren
ZUSAMMENFASSUNG

Der Artikel befasst sich mit dem Mobiltelefon und dessen Rolle im Strafverfahren.  Er konzentriert sich auf die Daten aus dem Mobiltelefon und erörtert weiter, welche Daten im Mobiltelefon gespeichert werden und wie  einzelne Geräte genutzt werden können, sodass diese Daten den im Strafverfahren tätigen Organen, insbesondere während des Prozesses der Beweisfindung, dienen können. Der Artikel konzentriert sich weiterhin auf die Frage der Sicherung und Bewahrung des Beweismittels sowie die Möglichkeiten, wie an die  gespeicherten Daten heranzukommen.

vytisknout  e-mailem