Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Parádní web: Interaktivně k památkám i exponátům

Dvůr Králové nad Labem má s právě probíhajícím obdobím roku společného o něco více, než se na první pohled zdá. Na stromečku možná máte vánoční ozdoby vyrobené právě odtud. Kromě zachování řemeslných tradic město nezapomíná na současné trendy prezentace informací a má výborně zpracované internetové stránky.
 
Dvůr Králové. Foto: Radoslav Bernat.Dvůr Králové. Foto: Radoslav Bernat.
Web získal v soutěži Parádní web cenu redakce a odboru tisku a public relations, mimo jiné i za perfektně strukturovaný obsah. „Původní webové stránky vytvořil informatik městského úřadu, stránky byly oceňované například i ve Zlatém erbu. Postupem času ale agendy narůstaly a web přestal těmto požadavkům dostačovat. Na přelomu roku 2009 a 2010 jsme tedy změnili design webu a hlavně jeho strukturu. Před tím byly informace k dispozici pod jedním menu a hůře se na stránkách orientovalo. Nyní jsou řazené do čtyř oblastí. Tomuto rozvržení jsme věnovali hodně pozornosti. Navíc v testovací verzi jsme stránky konzultovali jak s dalšími tvůrci stránek či s běžnými uživateli, tak abychom získali názory na to, co a jak se jim líbí a zda se na webu orientují,“ upřesňuje bývalý webmaster Tomáš Vlk.

Web se stále vyvíjí. V průběhu ledna bude spuštěna interaktivní turistická mapa zahrnující nejen DvůrKrálové nad Labem, ale i území obcí v celém svém správním obvodu. Zpočátku bude mapa zobrazovat informace o cestovním ruchu. Bude možné si tak například snadno zjistit tipy na zajímavá místa, ale i umístění autobusových zastávek či trasu dopravy. „Počítáme, že postupem času vznikne také interaktivní mapa s informacemi, zaměřenými na místní obyvatele, například by se na ní zobrazoval kalendář svozu odpadů a zjednodušil by se tak přístup i k těmto informacím. Přece jenom lidé nejvíce vnímají obrazové informace a tomu se web musí přizpůsobovat,“ doplňuje šéfredaktorka Kateřina Sekyrková.

Dvůr Králové. Foto: Radoslav Bernat.Dvůr Králové. Foto: Radoslav Bernat.
Zahraniční turisté ocení na webu cizojazyčné verze. Zhotovení pěti jazykových mutací bylo podmínkou dotace, kterou město získalo na rozvoj stránek. Na základě výsledků průzkumu místního informačního centra tvůrci webu zvolili následující jazyky: angličtinu, němčinu, francouzštinu, italštinu a polštinu. Web je také propojen se sociálními sítěmi, uživatelé tak mohou zde zveřejněné aktutality jednoduše sdílet. Profil na Facebooku město zatím nemá. „Je to další kanál, kterým se město může propagovat, ale zatím se ještě soustřeďujeme na vyladění aktualizace obsahu stránek, například aby úředníci sami vkládali na stránky informace. Byli v tomto ohledu proškolováni. Chtěli bychom, aby se každý zaměstnanec podílel na prezentaci svého odboru. Někdo je zodpovědný za zveřejňování novinek na úřední desku, jiný má na starosti aktuality v podobě článků,“ doplňuje Kateřina Sekyrková.

Město zvažuje rozšíření elektronických služeb pro občany i o různé mobilní aplikace. Jednu zkušenost již má. Od května lze ve městě zaplatit za parkování pomocí SMS. Jak potvrzuje místostarosta Dušan Kubica, využívání této služby se postupně zvyšuje. Měsíční tržby aktuálně převyšují tři tisíce korun. Počet parkovacích míst se měnil v souvislosti s novou úpravou náměstí, které bylo zrekonstruováno za přispění dotace z Evropské unie. „Kvůli financování z veřejných prostředků tak nelze za parkování vybírat peníze. Potřebovali jsme ale vyřešit, aby se auta na náměstí obměňovala, aby je na celý den nezablokovali lidé, kteří pracují nebo bydlí v centru. Zavedli jsme tedy časově omezené parkování pomocí parkovacích hodin. Hodina je zdarma,“ upřesňuje starostka Edita Vaňková.

Projekt revitalizace náměstí byl založený mimo jiné na zklidňování dopravy a koncept vznikal před šesti lety. Připraveny tak byly různé varianty ve snaze vybalancovat jednotlivé části: průjezdnou, pro pěší, zeleň či parkování. Na rozhodování o výsledné podobě náměstí se podílela i veřejnost. Proběhlo komunitní plánování a bylo možné hlasovat v anketě. „Zapojilo se pár stovek občanů. Jednou z možností bylo ponechat původní stav, kdy prostor fungoval jako velká křižovatka. V některých variantách se snižoval počet jednosměrek na náměstí, verze se lišily umístěním stromů a počtem parkovacích míst. Nakonec byla zvolena kompromisní varianta se zelení, klidovou zónou a částečně omezeným parkováním,“ připomíná Dušan Kubica. Za projekt město obdrželo cenu Cesty městy 2012, udělovanou Nadací Partnerství, v kategorii Plošná řešení.

Vánoční ozdoba. Foto: Radoslav Bernat.Vánoční ozdoba. Foto: Radoslav Bernat.
V tomto období náměstí navíc ožilo nejen tradičním vánočním stromem, ale i dalšími malými stromky, které si mohly podle svých představ ozdobit děti z mateřských a základních škol či dalších institucí jako je mateřské centrum Žirafa nebo místní Základní umělecká škola R. A. Dvorského. Některé ozdoby jsou nápaditě pojaté, například při bližším zkoumání kapra zavěšeného na jednom stromečku zjistíte, že jeho šupiny jsou vlastně z těstovin. Kateřina Sekyrková doplňuje, že se dokonce ozývají i střední školy, které by tuto možnost vyrobit si ozdoby pro stromek příště také chtěly mít. S veřejností pracuje radnice i na jiných projektech, například na nedávno vybudovaném dětském hřišti v jedné městské části si děti a učitelky z nedaleké základní školy mohly vybrat herní prvky.
K dalším chystaným projektům pro příští rok patří zateplování mateřských školek či oprava komunikací. „Rádi bychom s krajem pokračovali rekonstrukcí silnice na Hradec Králové. Chtěli bychom také opravit základní školu v centru, ale zatím na to nemáme finanční prostředky,“ doplňuje Edita Vaňková. Problém se vyskytnul u jiné rekonstrukce komunikace, a to ulice 28. října vedoucí k nádraží, kterou radnice chtěla opravit již před několika lety a byly na ni již vyčleněné prostředky ve výši deseti miliónů korun v rozpočtu Královéhradeckého kraje. V souvislosti s tím bylo totiž zapotřebí vykácet lipovou alej, neboť kořenový systém zasahuje do tělesa komunikace i chodníků. Poškozuje rovněž vedené inženýrské sítě. Proti tomu se postavila část veřejnosti, zastoupená sdružením Natura a okrašlovacím spolkem, která prosazovala zachování těchto stromů. Radnice si nechala vypracovat znalecký posudek, který potvrdil, že stromy nejsou v dobrém stavu a jejich ponechání u takto frekventované komunikace je nebezpečné. Nyní tedy probíhá proces povolování kácení stromů. Kateřina Sekyrková upřesňuje, že město má v plánu stromy nahradit a vysází jich přitom o hodně víc. Dvůr Králové se také účastní různých grantových projektů a vznikají i nové aleje, naposledy například třešňová alej v okrajové části města.

Největším plánovaným projektem je výstavba čistírny odpadních vod. Město se pro ni rozhodlo přesto, že jedna čistírna odpadních vod již tady je. „Byla vybudována v roce 1992, pak došlo k zprivatizování a prodeji. Město se tehdy ucházelo v rámci privatizace o vlastnictví stávající čistírny odpadních vod, ale neuspělo se svým privatizačním projektem. Od té doby bojuje o výši vodného a stočného, protože majitel chce po městu dvojnásobek toho, co je zálohově placeno. Poté, co se nepodařilo čistírnu odkoupit ani v současnosti, rozhodli jsme podat žádost na dotaci na její výstavbu,“ objasňuje starostka města. Jedná se o projekt ve výši dvě stě milionů korun. Čistírna odpadních vod by stála sto dvacet milionů a za zbývající část peněz by se rekonstruovala část stávajících sběračů, které vedou na čistírnu odpadních vod. Tím by došlo k odstranění balastních vod, jež do čistírny natékají, a do budoucna by čistírna mohla pracovat efektivněji. Začátkem příštího roku by mělo být jasné, zda město s žádostí o dotaci uspělo. „Od toho se odvíjí rozpočet pro příští rok, kde máme rezervované finance ve výši patnácti milionů korun na plánovanou čistírnu odpadních vod na spoluúčast, čtyři miliony korun na realizační projektovou dokumentaci,“ uvádí Edita Vaňková.


Turistická lákadla

Starostka města Dvůr Králové nad Labem Edita Vaňková. Foto: Radoslav Bernat.Starostka města Dvůr Králové nad Labem Edita Vaňková. Foto: Radoslav Bernat.
Město se také soustřeďuje na zlepšení nabídky pro turisty. Největším lákadlem ve městě i celém regionu je zoologická zahrada, do které se sjíždí ročně přes tři sta tisíc návštěvníků. „Je třeba využít tento potenciál pro cestovní ruch, návštěvníky ve městě udržet co nejdéle a nalákat je na opětovnou návštěvu. V minulém roce byl spuštěn projekt Zážitky na dosah. Turistická autobusová linka nabízela v létě návštěvníkům regionu propojení nejzajímavějších míst jako je zoologická zahrada, Kuks nebo přehrada Les Království,“ upřesňuje starostka města. Ke zvýšení počtu turistů by mohla napomoci i zajímavější nabídka služeb místních podnikatelů. Město pro zjištění nových možností spolupráce proto uspořádalo workshop pro zástupce zoologické zahrady a místní podnikatele. Další zajímavá možnost z turistického pohledu je blízkost koupaliště a zoologické zahrady. Město uvažovalo o tom, zda tyto areály nějak nepropojit, aby koupaliště bylo více využívané.

Potenciální atraktivitou města je i Šindelářská věž, jedna ze čtyř věží z opevnění, která se zachovala. Jejímu zpřístupnění však brání to, že i když je ve vlastnictví města, vstupy do ní byly patrně z přilehlých budov, které jsou nyní soukromé. Podívat se na město z výšky je ale možné z věže kostela, která byla pro veřejnost nedávno otevřena. Pro turisty byl také zprovozněn památkový okruh. Zvětšily se prostory informačního centra, kde je k dispozici bezplatný internet a venku lze využít informační box. Koncem příštího roku by pak mělo být hotové nově zrekonstruované muzeum, kde bude multimediální expozice vánočních ozdob. Při přestavbě se pamatovalo také na bezbariérovost.

Místostarosta města Dvůr Králové nad Labem Dušan Kubica. Foto: Radoslav Bernat.Místostarosta města Dvůr Králové nad Labem Dušan Kubica. Foto: Radoslav Bernat.
Město je také zapojené do svazku Podkrkonoší a Království věnných měst. Když se konají v Královských věnných městech slavnosti, mívá každé členské město svůj stánek na této akci a má tak možnost se prezentovat. K propagaci slouží i vyhlašování královny věnných měst, kterou letos získala účastnice právě ze Dvora Králového nad Labem. Město také navázalo spolupráci se dvěma partnerskými městy: s francouzským Verneuil en Halatte a italským Piegaro. Každý rok se v jednom z měst sejdou představitelé samosprávy. Návštěva se přitom nese v duchu určitého tématu. Letos se jednalo o seniorech, v rámci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012. Na programu pro hosty z partnerských měst se Dvoru Králové nad Labem podařilo získat finanční prostředky z Evropské unie.

A perlička na závěr. V parku Schulzovy sady je možné si zacvičit na venkovním posilovacím stroji, který město pořídilo díky finanční podpoře na vybudování venkovních fitness hřišť Nadace správného životního stylu ve spolupráci se společností COLMEX, s. r. o. Venkovní fitness využívají i senioři z nedalekého Domu s pečovatelskou službou. Přibýt by brzy mělo další takové posilovací zařízení, neboť Dvůr Králové nad Labem uspěl v soutěži fotografií a získá ho zdarma.

Ivana Jungová
 

Kulatého stolu se zúčastnili starostka Mgr. Edita Vaňková, místostarosta Mgr. Dušan Kubica, Ing. Kateřina Sekyrková šéfredaktorka Novin královédvorské radnice a městského webu a Mgr. Tomáš Vlk, předchůdce současné šéfredaktorky (nyní působí jako administrátor webových stránek úřadu Městské části Praha 8).

vytisknout  e-mailem