Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Oznámení o vydávání dalšího typu kvalifikovaného prostředku pro vytváření elektronických podpisů a pečetí kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru První certifikační autorita, a. s.

Dne 29. března 2021 obdrželo Ministerstvo vnitra oznámení poskytovatele První certifikační autorita, a.s. se sídlem Praha 9 - Libeň, Podvinný mlýn 2178/6, PSČ 19000, o změně v poskytování kvalifikovaných služeb vytvářejících důvěru. Ohlášené změny se dotýkají aktuálně poskytovaných služeb vydávání kvalifikovaných certifikátů pro elektronické podpisy a vydávání kvalifikovaných certifikátů pro elektronické pečetě - konkrétně se jedná o vydávání dalšího typu kvalifikovaného prostředku pro vytváření elektronických podpisů a kvalifikovaného prostředku pro vytváření elektronických pečetí: 

  • čipová karta Starcos 3.7 eIDAS C1

Dle zprávy z certifikace vydané certifikačním subjektem SRC Security Research & Consulting GmbH dne 23. března 2021 v Bonnu, Něměcko, označení zprávy z certifikace SRC.00037.QSCD.03.2021, splňuje čipová karta požadavky na kvalifikovaný prostředek pro vytváření elektronických podpisů a kvalifikovaný prostředek pro vytváření elektronických pečetí. Technické posouzení bylo provedeno výše uvedeným certifikačním subjektem, který je licencovanou zkušební laboratoří pro hodnocení dle Common Criteria. Seznam licencovaných zkušebních laboratoří je k dispozici na internetové adrese: http://www.commoncriteriaportal.org/labs/.

Informace o certifikaci čipové karty je rovněž uvedena v unijním seznamu kvalifikovaných prostředků pro vytváření elektronických podpisů a kvalifikovaných prostředků pro vytváření elektronických pečetí. Výše uvedený seznam je dostupný na adrese: https://esignature.ec.europa.eu/efda/notification-tool/#/screen/browse/list/QSCD_SSCD.

Ministerstvo vnitra České republiky neshledalo rozpor oznámených změn v poskytování kvalifikovaných služeb vytvářejících důvěru kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru s platnými právními předpisy upravující podmínky poskytování kvalifikovaných služeb vytvářejících důvěru (zák. č. 297/2016 Sb. a nařízení EU č. 910/2014).

  

vytisknout  e-mailem