Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Oznámení o vydávání dalšího typu kvalifikovaného prostředku pro vytváření elektronických podpisů a pečetí kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru Česká pošta, s. p.

Dne 3. srpna 2021 obdrželo Ministerstvo vnitra oznámení poskytovatele Česká pošta, s.p. (IČO 47114983) se sídlem Praha 1 - Nové Město, Politických vězňů 909/4, PSČ 22599, o změně v poskytování kvalifikovaných služeb vytvářejících důvěru. Ohlášené změny se dotýkají aktuálně poskytovaných služeb vydávání kvalifikovaných certifikátů pro elektronické podpisy a vydávání kvalifikovaných certifikátů pro elektronické pečetě - konkrétně se jedná o vydávání dalšího typu kvalifikovaného prostředku pro vytváření elektronických podpisů a kvalifikovaného prostředku pro vytváření elektronických pečetí: 

  • USB token TokenME EV03.
     

Výše uvedený prostředek od výrobce Bit4ID s.r.l. využívá certifikované řešení "CHIPDOC P60 ON JCOP 3 SECID P60 (OSB) SSCD chargé sur composant P6022J VB en version V7b4_2". Česká pošta, s.p. může vydávat tento prostředek také ve formě čipové karty Crypto Java Card.

Dle zprávy z certifikace vydané certifikačním úřadem Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information (ANSSI) dne 20. listopadu 2017 v Paříži, Francie, označení zprávy z certifikace ANSSI-CC-2017/64, je čip a aplet ve shodě s požadavky na bezpečné prostředky pro vytváření elektronických podpisů.

Technické posouzení bylo provedeno zkušební laboratoří THALES/CNES, Labège, Francie, která je licencovaná zkušební laboratoř pro hodnocení dle Common Criteria. Seznam licencovaných zkušebních laboratoří je k dispozici na internetové adrese: http://www.commoncriteriaportal.org/labs/.

Informace o certifikaci řešení "CHIPDOC P60 ON JCOP 3 SECID P60 (OSB) SSCD chargé sur composant P6022J VB en version V7b4_2" je rovněž uvedena v unijním seznamu kvalifikovaných prostředků pro vytváření elektronických podpisů a kvalifikovaných prostředků pro vytváření elektronických pečetí. Výše uvedený seznam je dostupný na adrese: https://esignature.ec.europa.eu/efda/notification-tool/#/screen/browse/list/QSCD_SSCD.

Dne 12. listopadu 2021 obdrželo Ministerstvo vnitra oznámení poskytovatele Česká pošta, s.p. (IČO 47114983) se sídlem Praha 1 - Nové Město, Politických vězňů 909/4, PSČ 22599, o změně ve vydávání kvalifikovaného prostředku pro vytváření elektronických podpisů a kvalifikovaného prostředku pro vytváření elektronických pečetí „USB token TokenME EVO3“ využívající oproti dříve schválenému prostředku nově také řešení "ChipDoc v2 on JCOP 3 P60 in SSCD configuration (Version v7b4_2)".

Dle zprávy z certifikace vydané certifikačním úřadem Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information (ANSSI) dne 22. července 2020 v Paříži, Francie, označení zprávy z certifikace ANSSI-CC-2020/48, je čip a aplet ve shodě s požadavky na bezpečné prostředky pro vytváření elektronických podpisů.

Technické posouzení bylo provedeno zkušební laboratoří THALES/CNES, Labège, Francie, která je licencovaná zkušební laboratoř pro hodnocení dle Common Criteria. Seznam licencovaných zkušebních laboratoří je k dispozici na internetové adrese: http://www.commoncriteriaportal.org/labs/.

Informace o certifikaci řešení "ChipDoc v2 on JCOP 3 P60 in SSCD configuration (Version v7b4_2)" je rovněž uvedena v unijním seznamu kvalifikovaných prostředků pro vytváření elektronických podpisů a kvalifikovaných prostředků pro vytváření elektronických pečetí. Výše uvedený seznam je dostupný na adrese: https://esignature.ec.europa.eu/efda/notification-tool/#/screen/browse/list/QSCD_SSCD.

Ministerstvo vnitra České republiky neshledalo rozpor oznámených změn v poskytování kvalifikovaných služeb vytvářejících důvěru kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru s platnými právními předpisy upravující podmínky poskytování kvalifikovaných služeb vytvářejících důvěru (zák. č. 297/2016 Sb. a nařízení EU č. 910/2014).

  

vytisknout  e-mailem