Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Oznámení o výběru nejvhodnějšího návrhu nového loga Datových schránek

V rámci veřejné soutěže s názvem "Návrh nového loga Datových schránek" zadávané dle ustanovení § 1772 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

oznamuji,

že ke dni 28. února 2019 zadavatel obdržel 65 soutěžních návrhů nového loga Datových schránek. Ve stanoveném termínu zasedla komise, která nakonec vybrala vítězné soutěžní logo Datových schránek. Autorem vítězného návrhu je Lukáš Adamík, student Střední umělecké školy Ostrava, s kterým vyhlašovatel uzavřel dle pravidel soutěže licenční smlouvu.

Důvodem hodnocení a výběru vítězného návrhu této veřejné soutěže je skutečnost, že nabídka splnila veškeré požadované obsahové i věcné náležitosti zadávacích podmínek a byla vybrána jako nejvhodnější.

Vítězné logo bude zveřejněno v následujících dnech, po proběhnutí všech formálních náležitostí. 

za zadavatele

Ing. Roman Vrba
ředitel odboru eGovernment

vytisknout  e-mailem