Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Oznámení o úpravě provozu pracovišť MV ČR v období od 18. května 2020 do 16. července 2020

English English

O Z N Á M E N Í

Po ukončení nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s prevencí šíření onemocnění COVID-19 budou nejméně do 16. července 2020 nadále platit mimořádná pravidla (zejména omezení osobního kontaktu) při návštěvách pracovišť ministerstva vnitra řešících pobytové záležitosti cizinců.

Během 14 dnů po návratu nebo příjezdu do ČR nebude z preventivních důvodů cizinci umožněn vstup na pracoviště.

Přístup na pracoviště bude nadále možný pouze na základě předchozího objednání. Současně je stále možné zasílat podání poštou nebo do datové schránky ministerstva.

Objednat se je možné telefonicky nebo elektronicky na: https://frs.gov.cz/, pokud je online objednání na dané pracoviště k dispozici.

ODBAVENÍ BEZ OBJEDNÁNÍ bude možné pro:

 1. Vydání překlenovacího štítku za účelem vycestování z území, pro pracovníky v mezinárodní dopravě, pracovníky kritické infrastruktury nebo pro potřeby ostatních státních orgánů. Účel musí být prokázán.

 2. Převzetí písemnosti doručované veřejnou vyhláškou.

 3. Vydání výjezdního příkazu, pokud byla cizinci rozhodnutím stanovena lhůta pro vycestování z území České republiky.

 4. Podání žádosti o dlouhodobé vízum, povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu za dítě narozené na území (§ 88 zákona o pobytu cizinců).

 5. Byl-li cizinec již dříve vyzván k předložení originálu cestovního dokladu nebo originálu matričního dokladu.
   

Úkony, k nimž nebude nadále možné se nejméně do 16. července 2020 objednat a cizinec je bude řešit výhradně dálkovým přístupem (zašle poštou, do datové schránky):

 • Podání žádosti o prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k trvalému pobytu

 • Ohlášení ztráty, zcizení dokladu

 • Ohlášení změny místa pobytu na území, změny osobního stavu, změny cestovního dokladu a dalších změn

 • Podání žádosti o provedení změny v dokladu nebo vydání náhradního dokladu za doklad ztracený, zcizený nebo poškozený
   

Podrobnější informace naleznete zde.

  

vytisknout  e-mailem