Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Oznámení o udělení souhlasu s poskytováním služby vytváření kvalifikovaných elektronických podpisů a pečetí na dálku (poskytovatel: Software602 a.s.)

Dne 8. listopadu 2019 obdrželo Ministerstvo vnitra žádost kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru Software602 a.s. se sídlem Praha 4 – Krč, Hornokrčská 703/15, PSČ 14000, o posouzení služby vytváření kvalifikovaných elektronických podpisů na dálku „SecuSign“ a služby vytváření kvalifikovaných elektronických pečetí na dálku „SecuSeal“. 

Pro poskytování těchto služeb bude Software602 a.s. využívat kvalifikovaný prostředek pro vytváření elektronických podpisů/pečetí HSM nCipher Connect 1500+. Informace o certifikaci tohoto prostředku je uvedena v unijním seznamu kvalifikovaných prostředků pro vytváření elektronických podpisů a kvalifikovaných prostředků pro vytváření elektronických pečetí. Výše uvedený seznam je dostupný na adrese: https://ec.europa.eu/futurium/en/content/compilation-member-states-notification-sscds-and-qscds.
 
Ministerstvo vnitra České republiky, odbor eGovernmentu, jakožto orgán dohledu nad poskytovateli služeb vytvářejících důvěru ve smyslu čl. 17 nařízení EU č. 910/2014 neshledalo rozpor v úmyslu poskytovat výše uvedené služby s platnými právními předpisy upravující podmínky poskytování služeb vytvářejících důvěru (zák. č. 297/2016 Sb. a nařízení EU č. 910/2014).

Pozn. Služby typu vytváření kvalifikovaných elektronických podpisů/pečetí na dálku nejsou kvalifikovanými službami vytvářejícími důvěru ve smyslu nařízení EU č. 910/2014, proto tyto typy služeb nebudou uvedeny v „Seznamu kvalifikovaných poskytovatelů služeb vytvářejících důvěru a poskytovaných kvalifikovaných služeb vytvářejících důvěru“ dostupného na adrese: http://www.mvcr.cz/clanek/seznam-kvalifikovanych-poskytovatelu-sluzeb-vytvarejicich-duveru-a-poskytovanych-kvalifikovanych-sluzeb-vytvarejicich-duveru.aspx. Nicméně informace o těchto typech služeb budou zveřejněny v sekci „Povinně zveřejňované informace“ stejně jako tento článek. 

vytisknout  e-mailem