Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Oznámení o udělení souhlasu s poskytováním služby vytváření kvalifikovaných elektronických pečetí na dálku (poskytovatel: První certifikační autorita, a. s.)

Dne 22. května 2018 obdrželo Ministerstvo vnitra žádost kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru První certifikační autorita, a. s. se sídlem Praha 9 - Libeň, Podvinný mlýn 2178/6, PSČ 19000, o posouzení služby vytváření kvalifikovaných elektronických pečetí na dálku "I.CA RemoteSeal" (dále jen "I.CA RemoteSeal"). Službu I.CA RemoteSeal bude První certifikační autorita, a. s. nabízet jako "doplňkovou" službu ke kvalifikované službě vydávání kvalifikovaných certifikátů pro elektronické pečetě. 

Pro poskytování této služby bude První certifikační autorita, a. s. využívat kvalifikované prostředky pro vytváření elektronických podpisů/pečetí ARX CoSign v8.2 a DocuSign Signature Appliance v8.4. Informace o certifikaci těchto prostředků je uvedena v unijním seznamu kvalifikovaných prostředků pro vytváření elektronických podpisů a kvalifikovaných prostředků pro vytváření elektronických pečetí. Výše uvedený seznam je dostupný na adrese: https://ec.europa.eu/futurium/en/content/compilation-member-states-notification-sscds-and-qscds.

Ministerstvo vnitra České republiky, odbor eGovernmentu, jakožto orgán dohledu nad poskytovateli služeb vytvářejících důvěru ve smyslu čl. 17 nařízení EU č. 910/2014 neshledalo rozpor oznámených změn v poskytování kvalifikované služby vytvářejících důvěru vydávání kvalifikovaných certifikátů pro elektronické pečetě s platnými právními předpisy upravující podmínky poskytování kvalifikovaných služeb vytvářejících důvěru (zák. č. 297/2016 Sb. a nařízení EU č. 910/2014).

Pozn. Služby typu vytváření kvalifikovaných elektronických podpisů/pečetí na dálku nejsou kvalifikovanými službami vytvářejícími důvěru ve smyslu nařízení EU č. 910/2014, proto tyto typy služeb nebudou uvedeny v "Seznamu kvalifikovaných poskytovatelů služeb vytvářejících důvěru a poskytovaných kvalifikovaných služeb vytvářejících důvěru" dostupného na adrese: http://www.mvcr.cz/clanek/seznam-kvalifikovanych-poskytovatelu-sluzeb-vytvarejicich-duveru-a-poskytovanych-kvalifikovanych-sluzeb-vytvarejicich-duveru.aspx. Nicméně informace o těchto typech služeb budou zveřejněny v sekci "Povinně zveřejňované informace" stejně jako tento článek.

  

vytisknout  e-mailem