Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Oznámení o udělení souhlasu s poskytováním služby vytváření elektronických podpisů na dálku (poskytovatel: První certifikační autorita, a. s.)

Dne 18. března 2020 obdrželo Ministerstvo vnitra žádost kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru První certifikační autorita, a. s. se sídlem Praha 9 - Libeň, Podvinný mlýn 2178/6, PSČ 19000, o posouzení služby vytváření elektronických podpisů na dálku "I.CA RemoteSign" (dále jen "I.CA RemoteSign"). Službu I.CA RemoteSign bude První certifikační autorita, a. s. nabízet jako doplňkovou službu ke kvalifikované službě vydávání kvalifikovaných certifikátů pro elektronické podpisy. 

První certifikační autorita, a. s. zaslala dne 21. ledna 2021 oznámení o změně v poskytování této služby spočívající v používání nového HSM zařízení (nShield Connect 6000+) v rámci této služby, které je certifikováno jako kvalifikovaný prostředek pro vytváření elektronických podpisů, pokud je spravováno kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru jménem podepisují osoby. Na základě výše uvedené změny mohou být prostřednictvím této služby vytvářeny rovněž kvalifikované elektronické podpisy na dálku.

Ministerstvo vnitra České republiky, odbor eGovernmentu, jakožto orgán dohledu nad poskytovateli služeb vytvářejících důvěru ve smyslu čl. 17 nařízení EU č. 910/2014 neshledalo rozpor v úmyslu poskytovat službu I.CA RemoteSign s platnými právními předpisy upravující podmínky poskytování služeb vytvářejících důvěru (zák. č. 297/2016 Sb. a nařízení EU č. 910/2014).

Pozn. Služby typu vytváření kvalifikovaných elektronických podpisů / pečetí na dálku nejsou kvalifikovanými službami vytvářejícími důvěru ve smyslu nařízení EU č. 910/2014, proto tyto typy služeb nebudou uvedeny v "Seznamu kvalifikovaných poskytovatelů služeb vytvářejících důvěru a poskytovaných kvalifikovaných služeb vytvářejících důvěru" dostupného na adrese: https://www.mvcr.cz/clanek/seznam-kvalifikovanych-poskytovatelu-sluzeb-vytvarejicich-duveru-a-poskytovanych-kvalifikovanych-sluzeb-vytvarejicich-duveru.aspx. Nicméně informace o těchto typech služeb budou zveřejněny v sekci "Povinně zveřejňované informace" stejně jako tento článek.

  

vytisknout  e-mailem