Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Otevřený dopis ministra vnitra šéfredaktorovi Lidových novin


Mgr. Radek John
místopředseda vlády a ministr vnitra
 
 
Praha 2. listopadu 2010
                                                                                              Počet listů: 2
 
Vážený pane šéfredaktore,
 
musím reagovat na článek v Lidových novinách ze dne 2. listopadu 2010 nazvaného „Ministr John plánuje, že policistům bude velet civil“. Neplánuji.
  
Titulek i obsah článku totiž přinášejí zavádějící informace, ze kterých by mohl čtenář Lidových novin nabýt mylného dojmu. Je sice pravdou, že jsem podepsal „interní vyhlášku, podle níž by se civil mohl do čela policie postavit“, nicméně dedukce, které redaktoři Lidových novin napsali, jsou zcela chybné. A to i přesto, že redaktorce Chaloupské náměstek ministra vnitra František Vavera poslal mailem stanovisko v dané věci, tedy k výběru policejního prezidenta, generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR nebo ředitele Inspekce policie.
 
Nařízení Ministerstva vnitra, které je v článku uváděno jako v tichosti vydaná interní vyhláška, je nařízení ministra vnitra č. 48 ze dne 18. října 2010, které reagovalo na organizační změny po mém nástupu, tedy na zrušení pozice prvního náměstka ministra ve služební funkci. Tím byl Jiří Komorous, policista ve služebním poměru, kterého ale nahradil „civil“ Jaroslav Salivar. Nařízení pouze upravovalo moji personální pravomoc vůči nejvyšším služebním funkcionářům v resortu vnitra, tedy i vůči policejnímu prezidentovi, generálnímu řediteli Hasičského záchranného sboru ČR a též i řediteli Inspekce Policie ČR. Tedy toto ustanovení upravuje funkce (pozice), které dopadají na personální pravomoc ministra vůči uvedeným příslušníkům. Další článek tohoto nařízení upravuje některé pravomoci ministra, jako služebního funkcionáře. Rozhodně toto nařízení nerozšiřuje ani jinak neupravuje již současná pravidla ustanovení do uvedených pozic a možného výběrového řízení, jak ukotvuje zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Platí totiž, že interní úprava nesmí postupovat praeter legem či dokonce contra legem. Může však směrem k právní úpravě například stanovit některá upřesnění. Překročení zmíněných mezí by mělo za důsledek neplatnost tohoto předpisu.
  
Platný zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (vstoupil v účinnost v roce 2007 za éry Ivana Langera) umožňuje za stanovených okolností vybrat do funkce policejního prezidenta nebo např. i generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR jakéhokoliv občana České republiky. Tedy i takového, který není příslušníkem bezpečnostního sboru, ovšem jako krajní možnost v rámci výběrového řízení a způsobem stanoveným v zákoně. Proto je správný výklad, že je možné, aby byl policejním prezidentem někdo z „civilu“. Já rozhodně neměním stav a postup. To je stanoveno zákonem a ten se od roku 2007 nezměnil. Mnou podepsané nařízení nic takového neuvádí.
    
To vše rekapituluji proto, aby bylo všem jasné, že neobcházím zákon a nesnažím se ho měnit v něčí prospěch nebo neprospěch. Uvítám, pokud by si LN nadále zachovaly svoji nespornou kvalitu a nepouštěly se na tenký led spekulací a domněnek, které dezinterpretují kroky mé a celého ministerstva.
 
  
 
Vážený pan
Dalibor Balšínek
šéfredaktor Lidových novin
Redakce PRAHA
Anděl Media Centrum
Karla Engliše 519/11
150 00, Praha 5 - Smíchov

vytisknout  e-mailem