Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Operační programy přeshraniční spolupráce

Evropská unie 

  1. Česko - Rakousko
  2. Česko - Bavorsko

Česko - Rakousko

FreistadtFreistadt

Na konci roku 2007 schválila Evropská komise Operační program Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013. Tento operační program plynule navazuje na předvstupní program Phare CBC a Iniciativu Společenství Interreg IIIA 2004 - 2006. Pomáhá navázat vzájemnou úzkou spolupráci s rakouskými sousedy, popřípadě pokračovat v již rozběhnutých aktivitách.

Vhodnými příjemci podpory z programu přeshraniční spolupráce jsou stát a organizační složky státu, kraje, obce, svazky obcí, příspěvkové organizace, hospodářské a agrární komory, školské právnické osoby, veřejné a státní vysoké školy, veřejná nezisková ústavní zdravotnická zařízení, Česká televize, Český rozhlas, Česká tisková kancelář, obecně prospěšné organizace, zájmová sdružení právnických osob, občanská sdružení, nadace a nadační fondy, církve a náboženské společnosti, státní podnik.

Operační program podporuje přeshraniční aktivity v oblastech: infrastruktura spojená s podnikáním, cestovní ruch, rozvoj lidských zdrojů a předcházení zdravotním a sociálním rizikům, doprava a regionální dostupnost, otázky životního prostředí a udržitelné sítě a struktury institucionální spolupráce.

V rámci operačního programu bude i nadále pokračovat Dispoziční fond, zaměřený na neinvestiční i investiční projekty malého rozsahu. Aktuální verze operačního programu, schválená Evropskou komisí, je spolu s dalšími důležitými informacemi na stránkách www.strukturalni-fondy.cz/op-preshranicni-spoluprace-cr-rakousko.

Jana Böhmová

vytisknout  e-mailem