Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Opatření obecné povahy ze dne 23. dubna 2020

 

Příloha
usnesení vlády
ze dne 23. dubna 2020 č. 444

Opatření obecné povahy

Vláda České republiky (dále jen "vláda") jako orgán příslušný podle § 11 odst. 1 zákona č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (dále jen "zákon o ochraně státních hranic") a ve smyslu čl. 28 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (dále jen "Schengenský hraniční kodex") v souvislosti s bezprostřední hrozbou pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost České republiky spojenou s rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeným novým  koronavirem SARS-CoV-2
 

I.

prodlužuje platnost opatření obecné povahy vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky ze dne 15. března 2020 ve znění opatření obecné povahy vlády ze dne 16. března 2020 a ve znění opatření obecné povahy vlády ze dne 1. dubna 2020 (dále jen opatření) do 14. května 2020 23:59,
 

II.

mění opatření takto:

  • v části 1 bodu II. přílohy opatření se doplňují slova "Vojtanov - Schönberg XXI/22/23 - XXI/22/24",
  • v části 2 bodu II. přílohy opatření se vypouští slova "Vojtanov - Schönberg XXI/22/23 - XXI/22/24".
     

III.

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti okamžikem vyvěšení a pozbývá platnosti 14. května 2020 23:59.
 

Odůvodnění

V souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeným novým  koronavirem SARS-CoV-2 byla příslušnými orgány identifikována závažná hrozba pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost České republiky. S ohledem na tuto skutečnost byla shledána jakožto součást nezbytných opatření potřeba neprodleně znovu zavést ochranu vnitřních hranic České republiky podle čl. 28 odst. 1 Schengenského hraničního kodexu. Dne 12. března 2020 proto vydalo Ministerstvo vnitra v návaznosti na rozhodnutí vlády mimořádné opatření o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky č. j. MV-48168-1/OAM-2020, které bylo dne 13. března 2020 nahrazeno mimořádným opatřením č. j. MV-48168-2/OAM-2020. Vláda dne 15. března 2020 posledně jmenované mimořádné opatření zrušila v souladu s § 11 odst. 4 zákona o ohraně státních hranic a vydala opatření  obecné povahy vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic s účinností do 4.dubna 2020 23:59. Dne 16. března 2020 vláda toto opatření změnila, pokud se jedná o nově určené místo pro překračování vnitřních hranic na hranicích s Německem (Rumburk - Neugersdorf III/3/22-III/3/23). Dne 1. dubna 2020 vláda toto dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic prodloužila do 24. dubna 2020.

Vzhledem k přetrvávající závažné hrozbě pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost České republiky vyplývající z nepříznivého vývoje epidemiologické situace vláda rozhodla v souladu s čl. 28 odst. 3 Schengenského hraničního kodexu a § 11 odst. 1 zákona o ochraně hranic o prodloužení dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky o 20 dní, tj. do 14. května 2020.

Cílem tohoto opatření je zabránit narušování veřejného pořádku v důsledku nekontrolovaného pohybu osob podléhajících opatřením vydaným v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace.

Na základě operativních požadavků se jedno z určených míst k překračování pozemních hranic s Německem "Vojtanov - Schönberg XXI/22/23 - XXI/22/24" přesouvá do části 1 přílohy opatření, tedy mezi místa, přes která lze překračovat vnitřní hranice bez specifických omezení.
 

Poučení

Proti tomuto opatření podle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek.

  

Ing. Andrej Babiš
předseda vlády

  

vytisknout  e-mailem