Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odvody na pojistné na veřejné zdravotní pojištění a na pojistné na sociální zabezpečení v souvislosti s dotačním programem MV na podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků obecních policií v roce 2021

 

MINISTERSTVO VNITRA
odbor bezpečnostní politiky
oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství

Praha 7. září 2021

Odvody na pojistné na veřejné zdravotní pojištění a na pojistné na sociální zabezpečení

V souladu se zásadami dotačního programu Ministerstva vnitra, za finanční spoluúčasti obcí, které zřídily obecní nebo městskou policii, na podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků obecních policií v roce 2021 v souvislosti s epidemií Covid-19, je obec povinna připsat na účet oprávněného strážníka nebo vyplatit dotaci z rozpočtu Ministerstva vnitra v pevně stanovené výši 5 000 Kč (dále jen „dotace“) a mimořádnou finanční odměnu z rozpočtu obce v minimální výši 5 000 Kč (dále jen „odměna“) každému oprávněnému strážníkovi, který splňuje stanovená kritéria, a to ve lhůtě do 31. prosince 2021. K odměně připsané na účet nebo vyplacené strážníkovi z rozpočtu obce před vyhlášením tohoto dotačního programu, tj. před 1. zářím 2021, se přitom nepřihlíží.
 

Odměna obce i dotace Ministerstva vnitra jsou hrubou mzdou strážníka.

To znamená, že obec z příjmu strážníka odvede pojistné na veřejné zdravotní pojištění a pojistné na důchodové pojištění, tj. z dotace i z odměny.

Vzhledem k tomu, že dotace i odměna jsou strážníkovi vyplaceny obcí, je obec zároveň povinna odvést pojistné na veřejné zdravotní pojištění a pojistné na nemocenské pojištění, pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, coby zaměstnavatel strážníka. To se vztahuje opět jak na dotaci, tak i na odměnu. Tyto odvody budou hrazeny z rozpočtu obce, což znamená, že ani dotace ani odměna se o tyto odvody nesnižuje (obec tedy musí počítat s tím, že na její vrub nepůjde pouze výše odměny, ale i výše odvodů jak na odměnu, tak i dotaci).

  

Mgr. Milena Bačkovská
vedoucí oddělení

  

vytisknout  e-mailem