Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Oddělení podpory a rozvoje státní služby

Vedoucí: 


Ministerstvo vnitra
Jindřišská 34
110 00 Praha 1
tel.: 974 818 201
e-mail: 


Oddělení podpory a rozvoje státní služby v rámci stanoveného předmětu činnosti zabezpečuje komplexní dílčí činnosti podporující sekci pro státní službu a činnosti orientované na rozvoj a kvalitu státní služby.
 

Oddělení podpory a rozvoje státní služby dále

 • odpovídá za naplňování strategického cíle profesionalizace a rozvoje lidských zdrojů, včetně koordinace, spolupráce a poskytování výstupů pro vyhodnocení naplňování Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020 za oblast státní služby;
   
 • odpovídá za koordinaci přípravy a realizaci projektů souvisejících s agendou státní služby;
   
 • je příjemcem podpory a realizátorem projektu Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy spolufinancovaného z Operačního programu Zaměstnanost pod registračním číslem CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173;
   
 • podílí se na tvorbě koncepce státní služby a koncepcí souvisejících se státní službou;
   
 • podílí se na výkonu kontrol ve služebních vztazích státních zaměstnanců v oblasti jeho působnosti;
   
 • podporuje a metodicky usměrňuje zavádění metod řízení kvality ve služebních úřadech;
   
 • koordinuje tvorbu výroční zprávy o státní službě;
   
 • koordinuje a zajišťuje publicitu státní služby včetně zajišťování aktuálnosti webových stránek statnisluzba.cz a vydávávání newsletteru Státní služba v periodiku Veřejná správa;
   
 • vykonává roli věcného správce informačního systému o státní službě a aplikace pro realizaci úřednické zkoušky (eZkouška);
   
 • zajišťuje správu agendy Státní služba A1671 v Registru práv a povinností.

vytisknout  e-mailem