Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odbor ekonomicko-organizační pro informační a komunikační technologie

Ředitelka: Ing. Marcelína Horáková
   
Adresa: Ministerstvo vnitra, nám.Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
Telefon: 974 816 511
Fax: 974 816 821
Email: sekroeo@mvcr.cz
 
Předmětem činnosti odboru ekonomicko-organizačního pro informační komunikační technologie je
 • zabezpečování podmínek pro vnitřní chod útvarů začleněných v úseku náměstka ministra vnitra pro informatiku a jednotné vedení administrativy v těchto útvarech;
 • zabezpečování finančních náležitostí zaměstnanců zařazených v útvarech úseku náměstka ministra vnitra pro informatiku;
 • zpracování a vedení rozpočtu útvarů začleněných v úseku náměstka ministra vnitra pro informatiku;
 • zpracování stanovisek a podkladů k návrhům dokumentů  resortu za úsek náměstka ministra vnitra pro informatiku a sjednocování, koordinace a supervize výstupů útvarů začleněných v úseku náměstka ministra vnitra pro informatiku;
 • posuzování závazkových vztahů a dalších smluvních dokumentů v rozsahu předmětu činnosti útvarů začleněných v úseku náměstku ministra vnitra (např. obchodní smlouvy, meziresortní dohody), stanoviska k návrhům právních a resortních předpisů;
 • zpracování podkladů k registraci investičních akcí a k vydání rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na jejich financování;
 • odborný dozor nad investičními programy z oblasti informačních technologií v ministerstvu a policii;
 • informační bezpečnost v informačních a komunikačních systémech resortu a odborný dozor nad provozem těchto systémů z hlediska zásad informační bezpečnosti s výjimkou systémů nakládajících s utajovanými informacemi;
 • zabezpečení realizace ochrany utajovaných informací a bezpečnostní ochrany objektů pro útvary začleněné v úseku náměstka ministra vnitra pro informatiku;
 • organizace používání elektronického podpisu v ministerstvu a policii.

Odbor je členěn na:

 • oddělení organizační
 • oddělení finanční a majetkové


Odbor ekonomicko-organizační pro informační a komunikační technologie, 23.2.2010

vytisknout  e-mailem