Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odbor vzdělávání a správy policejního školství

Ředitel: Ing. Mgr. Miroslav Kroc
Adresa: P.O.BOX 21/VO, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7
Telefon: 974 833 247
Fax: 974 833 513
E-mail: ov@mvcr.cz

Odbor vzdělávání a správy policejního školství je útvarem Ministerstva vnitra, který zajišťuje výkon státní správy ve vymezené působnosti delegované na ministerstvo v oblasti státní správy v oboru středního, vyššího odborného a vysokého policejního školství a dále plní úkoly v oblasti vnitřní správy:

 • V rámci vymezené delegované působnosti je předmětem jeho činnosti státní správa v oblasti
  • středního a vyššího odborného vzdělávání v oboru Bezpečnostně právní činnost uskutečňované ve vyšších a středních policejních školách Ministerstva vnitra,
  • vysokoškolské vzdělávání ve studijním programu Bezpečnostně právní studia uskutečňované v Policejní akademie České republiky v Praze, 
  • autorizace podle zákona č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, včetně příslušného, ze zákona uloženého zpracování osobních údajů. Kategoriemi subjektů údajů zpracování jsou autorizované osoby, autorizovaní zástupci právnických autorizovaných osob, výsledky zkoušek před autorizovanými osobami a vydaná osvědčení; kategorie (rozsah) zpracování osobních údajů jsou stanoveny v § 22 písm. c) a písm. g) a v § 15 zákona č. 179/2006 Sb.

    
 • V rámci vnitřní správy je předmětem jeho činnosti
  • komplexní systém celoživotní přípravy policistů a zaměstnanců Policie ČR k výkonu povolání.

Odbor vzdělávání a správy policejního školství řídí organizační složky státu - vyšší a střední policejní školy Ministerstva vnitra . Vůči Policejní akademii České republiky vykonává působnost Ministerstva vnitra.


Systém policejního vzdělávání
Policejní školy MV a školské zařízení MV
Policie České republiky - vzdělání, klíč k profesionalitě
Mezinárodní spolupráce


Odbor vzdělávání a správy policejního školství, 21.3.2011

vytisknout  e-mailem