Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odbor účetnictví a statistiky

Ředitel: Ing. Lukáš Poutník, Ph.D.

Adresa: Ministerstvo vnitra
             odbor účetnictví a statistiky
             Na Pankráci 72
             140 21 Praha 4
             P. O. BOX 155/US,
Telefonické spojení na ředitele odboru: 974 849 640 / 735 194 899
Telefonické spojení na sekretariát odboru: 974 849 641 / 603 190 174
Email: ucetnictvi@mvcr.cz

  • oddělení metodiky a svodné: vedoucí Ing. Klára Kodýtková, MPA
    telefon: 974 849 738

  • oddělení finanční a majetkové účtárny: vedoucí Ing. Monika Ptáčková
    telefon: 974 849 668
     

Odbor účetnictví a statistiky je odborným útvarem Ministerstva vnitra (MV), který provádí správu rozpočtové kapitoly MV v oblasti metodického usměrňování účetnictví, včetně zajištění metodické podpory I. stupně pro kapitolu MV. Zpracovává vybrané finanční a účetní výkazy za organizační složku státu MV, které předává do Centrálního systému účetních informací státu vedeného Ministerstvem financí. Zpracovává statistické výkazy v rozsahu předmětu činnosti. Celorezortně provádí úkony spojené s ročním uzavřením a otevřením účetních období a podílí se na schvalování účetních závěrek. V rámci organizační složky státu MV řídí a v rámci resortu MV metodicky usměrňuje oblast inventarizace, včetně výkonu funkce gesčního útvaru ministerstva nad činností stálé centrální inventarizační komise. V rámci MV provádí účetní zápisy do jednotného ekonomického informačního systému resortu MV, včetně evidence pohledávek, závazků, hmotného a nehmotného majetku, a zabezpečuje realizaci platebního styku a operace s hotovostí v korunové a valutové pokladně.

  

vytisknout  e-mailem