Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odbor projektového řízení

 

Ředitelka: Mgr. Iveta Kučerová

Adresa: Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 3, 140 21 Praha 4

telefon: 974 817 601
Fax: 974 817 630
E-mail: iveta.kucerova@mvcr.cz

Odbor projektového řízení je členěn na:

 • Oddělení investičních projektů,
  vedoucí: Mgr. Pavel Brabenec
     telefon: 974 817 635
     e-mail: pavel.brabenec@mvcr.cz
   
 • Oddělení neinvestičních projektů,
  vedoucí: Ing. Martin Vaněk
     telefon: 974 817 604
     e-mail: martin.vanek@mvcr.cz
   
 • Oddělení průřezových činností,
  vedoucí: Ing. Irena Baše, pověřena řízením
     telefon: 974 816 400
     e-mail: irena.base@mvcr.cz 

  

Předmětem činnosti odboru projektového řízení je:

 • zabezpečení činnosti projektové kanceláře;

 • koordinace a řízení činností spojených s řízením projektů v útvarech ministerstva;

 • metodická a odborná pomoc při přípravě a realizaci projektů ministerstva a organizačních složek zřízených ministerstvem, organizačních složek zřízených zákonem, příspěvkových organizací, České pošty, s. p., a NAKIT, s. p.;

 • gesce za aktualizaci metodiky řízení projektů v návaznosti na metodiky a manuály vztahující se k podmínkám čerpání prostředků z Evropských investičních a strukturálních fondů, fondů Evropské unie v oblasti vnitřních věcí a ostatních zahraničních programů financujících projekty ministerstva a jejich udržitelnost;

 • výkon funkce správce SEP;

 • vedení zásobníku podnětů k přípravě projektů jednotlivých útvarů ministerstva, posuzování jejich obsahu a vazeb na ostatní projekty a doporučení dalšího postupu;

 • koordinace řízení resortního projektového portfolia projektů;

 • zajištění pravidelných přehledů o stavu přípravy a realizace projektů resortu (s výjimkou přehledů o stavu přípravy projektů krajských ředitelství policie, hasičských záchranných sborů krajů a Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky) pro vedení ministerstva obsahujících informace o rozpočtech a jejich čerpání, o realizaci výběrových řízení, o řízení rizik projektů, o změnových řízeních v projektech a průběhu jejich administrace

  

vytisknout  e-mailem