Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odbor personální

 

Ředitelka: Ing. Štěpánka Cvejnová
 
Sekretariát:
telefon: 974 832 066
fax: 974 833 517
e-mail: sekrope@mvcr.cz 
 
Adresa:
Ministerstvo vnitra ČR, odbor personální
Nad Štolou 3
P. O. Box 21/SP
170 34 Praha 7

Odbor tvoří celkem čtyři oddělení:

 • Oddělení mzdové účtárny a fondu kulturních a sociálních potřeb zpracovává platy zaměstnanců ministerstva a služební příjmy policistů povolaných k plnění úkolů v ministerstvu, plní funkci správce fondu kulturních a sociálních potřeb včetně hospodaření s prostředky fondu a zabezpečuje finančně vnitřní chod odboru. 
   
 • Oddělení personální práce odpovídá za zajištění komplexního výkonu personální agendy pro všechny útvary ministerstva.
   
 • Oddělení personálního rozvoje a psychologických služeb odpovídá za vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ministerstva v souladu se strategií vzdělávání zaměstnanců veřejné správy a plní úkoly psychologického pracoviště.
   
 • Oddělení systemizace a organizace státní služby ministerstva odpovídá za zajišťování činností při plnění funkce odborného útvaru v oblasti systemizace služebních a pracovních míst v ministerstvu, zajišťování činností při plnění funkce útvaru pro organizaci výkonu působnosti, organizaci řízení a organizační strukturu resortu, zajišťování plnění úkolů v oblasti střetu zájmů, plnění úkolů v oblasti koordinace ohlašování agend a koordinace oznamování vykonávání působnosti v agendách správci Registru práv povinností.

Správa osobních údajů

 • V souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů zpracovává personální odbor MV ČR jako správce osobní údaje pro účely vedení osobních spisů zaměstnanců Ministerstva vnitra, případně policistů povolaných k plnění úkolů na Ministerstvu vnitra. Osobní údaje se zpracovávají elektronicky v systému EKIS II a v listinné podobě. Kategoriemi zpracovávaných osobních údajů jsou osobní údaje dle § 4 písm. a) tohoto zákona. Citlivé údaje dle § 9 tohoto zákona může zpracovávat jenom oddělení personálního rozvoje a psychologických služeb, a to se souhlasem subjektu údajů. Příjemcem osobních údajů jsou výlučně osoby pověřené zpracováním osobních údajů a jejich nadřízení. Doba uchovávání osobních údajů se řídí zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů a vnitřními předpisy MV.

vytisknout  e-mailem