Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odbor legislativy a koordinace předpisů

Oddělení vnější legislativy

Vedoucí oddělení: Mgr. Klára Štěpánková
Telefon: +420 974 817 330
Fax: +420 974 816 866
E-mail: klara.stepankova@mvcr.cz

Oddělení vnější legislativy zabezpečuje zpracovávání souhrnných stanovisek Ministerstva vnitra k návrhům právních předpisů a dalším materiálům legislativní povahy.

Oddělení vnější legislativy tedy plní v oboru svého předmětu činnosti zejména tyto úkoly:

  • posuzuje věcné záměry zákonů, návrhy zákonů a prováděcích právních předpisů a materiály legislativního charakteru připravované jinými ministerstvy, ústředními orgány státní správy, poslanci (poslancem), Senátem a zastupitelstvy vyšších územně samosprávných celků, provádí analýzu právního a skutkového stavu, provádí zhodnocení nezbytnosti změny právního stavu a změny rozsahu právní regulace;
  • posuzuje návrhy mezinárodních smluv a směrnic pro jednání k mezinárodním smlouvám;
  • zpracovává souhrnná stanoviska a informace k posuzovaným právním předpisům;
  • jeho zástupci se účastní porad k vypořádání připomínek uplatněných k posuzovaným právním předpisům;
  • posuzuje i jiné materiály legislativního charakteru určené na jednání Legislativní rady vlády, vlády České republiky nebo Parlamentu a zpracovává k nim souhrnná stanoviska a informace.


Odbor legislativy a koordinace předpisů, 27. října 2015

vytisknout  e-mailem