Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odbor legislativy a koordinace předpisů

Oddělení správního řízení

Vedoucí oddělení: Mgr. Věra Ondračková
Telefon: +420 974 817 310
Fax: +420 974 816 866
E-mail: vera.ondrackova@mvcr.cz

Oddělení správního řízení připravuje návrhy právních předpisů a plní koordinační úlohu v oblasti správního řízení a správního trestání.

Oddělení správního řízení při realizaci svěřeného předmětu činnosti plní zejména následující úkoly:

  • rozpracovává koncepci dlouhodobého rozvoje oblasti správního řízení a správního trestání,
  • zpracovává věcné záměry návrhů zákonů a návrhy právních předpisů v oblastech týkajících se správního řízení a správního trestání,
  • zpracovává podklady k jednání pro vedení Ministerstva vnitra a účastní se za Ministerstvo vnitra projednávání návrhů právních předpisů v jeho gesci na meziresortní úrovni, na úrovni Legislativní rady vlády a pracovních komisí Legislativní rady vlády a v obou komorách Parlamentu České republiky; stanoví-li tak ministr vnitra, účastní se rovněž projednávání návrhů právních předpisů na úrovni vlády České republiky,
  • zpracovává stanoviska k návrhům právních předpisů a k věcným záměrům z hlediska požadavků kladených na úpravu správního řízení a správního trestání a zabezpečuje jejich legislativně-technickou úpravu,
  • vyjadřuje a sjednocuje právní názor Ministerstva vnitra v oblasti správního řízení a správního trestání; poskytuje konzultace a metodickou pomoc správním úřadům a jiným státním orgánům, územním samosprávným celkům, právnickým a fyzickým osobám a k dotazům zpracovává stanoviska nebo vyjádření,
  • zabezpečuje činnost poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a Komise pro reformu správního řízení a správního trestání,
  • zpracovává v rámci činnosti právní skupiny krizového štábu ministra vnitra návrhy právních předpisů a zpracovává stanoviska k interpretaci právních předpisů a podílí se na vytváření zásadních koncepčních materiálů právní povahy.


Odbor legislativy a koordinace předpisů, 27. října 2015

vytisknout  e-mailem