Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odbor legislativy a koordinace předpisů

Oddělení legislativy eGovernmentu a archivnictví

Vedoucí oddělení: Mgr. Irena Kašparová
Telefon: +420 974 817 343
Fax: +420 974 816 866
E-mail: irena.kasparova@mvcr.cz

Oddělení legislativy eGovernmentu a archivnictví dbá na soulad konkrétních ustanovení návrhů právních předpisů patřících do působnosti Ministerstva vnitra s právním řádem a zabezpečuje jejich legislativně technickou úpravu, zejména na úseku:

 • archivnictví a spisové služby,
 • informačních systémů veřejné správy,
 • služeb vytvářejících důvěru pro elektronické transakce,
 • elektronické identifikace,
 • otevřených dat,
 • komunikační infrastruktury veřejné správy,
 • evropské občanské iniciativy.

V rozsahu svěřeného předmětu činnosti plní oddělení legislativy eGovernmentu a archivnictví zejména tyto úkoly:

 • posuzuje cíle a účelnost záměrů právní úpravy z hlediska souladu s právním řádem a dlouhodobé koncepce jeho rozvoje,
 • koordinuje a z právního a legislativního hlediska metodicky usměrňuje činnost věcně příslušných útvarů Ministerstva vnitra a Policie České republiky při přípravě právních předpisů,
 • organizuje a po schválení věcných záměrů právních předpisů ve vládě zabezpečuje legislativní proces tvorby návrhů právních předpisů,
 • zabezpečuje z hlediska své působnosti legislativně-technickou úpravu právních předpisů zpracovaných v gesci Ministerstva vnitra,
 • zpracovává podklady k jednání pro vedení Ministerstva vnitra a účastní se za Ministerstvo vnitra projednávání návrhů právních předpisů v jeho gesci na meziresortní úrovni, na úrovni Legislativní rady vlády a pracovních komisí Legislativní rady vlády a v obou komorách Parlamentu České republiky; stanoví-li tak ministr vnitra, účastní se rovněž projednávání návrhů právních předpisů na úrovni vlády České republiky,
 • zpracovává stanoviska k návrhům věcných záměrů zákonů a návrhům právních předpisů připravovaným jinými subjekty, zejména z hledisek dlouhodobé koncepce vývoje právního řádu, platných právních předpisů a dodržování legislativních pravidel,
 • účastní se za Ministerstvo vnitra z hlediska své působnosti jednání meziresortních komisí o právních otázkách a vývoji právního řádu,
 • podílí se spolu s věcně příslušnými útvary Ministerstva vnitra na zpracování stanovisek k dožádáním správních úřadů a jiných státních orgánů, územních samosprávných celků, právnických a fyzických osob týkajících se výkladu právních předpisů,
 • zpracovává v rámci činnosti právní skupiny krizového štábu ministra vnitra návrhy právních předpisů a jejich interpretace a podílí se na vytváření zásadních koncepčních materiálů právní povahy.


Odbor legislativy a koordinace předpisů, 27. října 2015

vytisknout  e-mailem