Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odbor interního auditu a kontroly

Ředitel: Mgr. Zdeněk Kunc

adresa: Ministerstvo vnitra České republiky
             PS 21/OIAS
             Nad Štolou 3
             170 34   Praha 7
telefon: 974 832 212
fax: 974 833 515
e-mail: audit@mvcr.cz

Odbor interního auditu a kontroly je funkčně nezávislý útvar ministerstva, podřízený ministru vnitra a organizačně oddělený od řídících výkonných struktur ministerstva.

Odbor interního auditu a kontroly se člení na

 1. oddělení metodiky, konzultací a organizace;
 2. oddělení interního auditu ministerstva;
 3. oddělení auditu zřízených organizací a veřejné finanční podpory;
 4. oddělení validace a supervize.
   

Předmětem činnosti odboru interního auditu a kontroly je

 1. výkon interního auditu v organizační složce ministerstvo;

 2. metodická a konzultační činnost pro službu interního auditu v resortu;

 3. zpracování stanovisek k materiálům předkládaným pro jednání vlády v oblasti interního auditu a kontrolní činnosti, s výjimkou materiálů týkajících se postupů podle kontrolního řádu;

 4. výkon veřejnosprávní kontroly u organizačních složek státu zřízených ministerstvem nebo organizačních složek státu zřízených zákonem a příspěvkových organizací, u kterých není zřízena služba interního auditu;

 5. výkon následné veřejnosprávní kontroly u

  1. organizačních složek zřízených ministerstvem, organizačních složek zřízených zákonem a příspěvkových organizací,

  2. příjemců veřejné finanční podpory poskytnuté prostřednictvím rozpočtové kapitoly ministerstvo z prostředků Evropské unie,

  3. příjemců veřejné finanční podpory poskytnuté z rozpočtové kapitoly ministerstvo;

 6. výkon kontrolní a supervizní činnosti v resortu na základě ročního plánu hlavních kontrolních úkolů nebo na základě požadavku ministra vnitra;

 7. tvorba koncepce, koordinace a metodické usměrňování obecné a veřejnosprávní kontroly v resortu;

 8. poskytování součinnosti při kontrolách vykonávaných v resortu orgány vnější kontroly;

 9. zpracování roční zprávy o výsledcích finančních kontrol v resortu a předkládání schválené zprávy Ministerstvu financí;

 10. zpracování roční zprávy o obecné kontrole a supervizní činnosti a samostatné pasáže s názvem "Výsledky vnitřních a vnějších kontrol" do Průvodní zprávy k návrhu závěrečného účtu rozpočtové kapitoly ministerstvo;

 11. vedení informačního systému „kontrolní činnost“, informačního systému plánování resortní kontrolní činnosti a zabezpečování provozu samostatných síťových segmentů odboru (IAK);

 12. vyhodnocování plnění a účinnosti opatření přijatých na základě výsledků kontrol vykonávaných orgány vnější kontroly v ministerstvu, policii, organizačních složkách zřízených ministerstvem, organizačních složkách zřízených zákonem a příspěvkových organizacích.

 

vytisknout  e-mailem