Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odbor fondů, strategií a projektového řízení

Ředitelka odboru: Ing. Stanislav Bogdanov
Adresa: Jindřišská 34, Praha 1
Telefon: 974 818 538
Sekretariát: 974 818 488
E-mail: osf@mvcr.cz
             npo@mvcr.cz

Odbor fondů, strategií a projektového řízení se člení na

Strategie:

Publicita a komunikace:

Oddělení finančního řízení programů:

 • Vedoucí oddělení: Ing. Jaromír Čáp
 • Telefon: 974 818 532
 • E-mail: jaromir.cap@mvcr.cz
   

Oddělení realizace programů

Oddělení řízení programů a metodiky

Oddělení kontroly:        

 • Vedoucí oddělení: Ing. Roman Beneš
 • Telefon: 974 818 516
 • E-mail: roman.benes@mvcr.cz
   

Oddělení projektového řízení:

  

Činnosti odboru fondů, strategií a projektového řízení

 • Implementace Národního plánu obnovy z pozice vlastníka komponent 1.1, 1.2 a 4.4.
 • Administrace projektů v rámci NPO u komponent 1.1, 1.2 a 4.4.
 • Spolupráce na strategickém řízení
 • Administrace projektů v programovém období 2014 - 2021 v rámci Finančních mechanizmů EHP/Norska, a to jako Zprostředkovatel programu Vnitřní věci v rámci Finančních mechanizmů Norska a jako Partner programu Řádná správa věcí veřejných v rámci Finančních mechanizmů EHP.
 • Kontroly na místě a kontroly veřejných zakázek.
 • Metodické řízení implementace.
 • Finanční řízení prostředků ze státního rozpočtu a z prostředků EU.
 • Zabezpečení činnosti projektové kanceláře
 • Koordinace a řízení činností spojených s řízením projektů v útvarech ministerstva
 • Metodická a odborná pomoc při přípravě a realizaci projektů ministerstva a organizačních složek zřízených ministerstvem, organizačních složek zřízených zákonem, příspěvkových organizací, České pošty, s. p., a NAKIT, s. p.
 • Gesce za aktualizaci metodiky řízení projektů v návaznosti na metodiky a manuály vztahující se k podmínkám čerpání prostředků z Evropských investičních a strukturálních fondů, fondů Evropské unie v oblasti vnitřních věcí a ostatních zahraničních programů financujících projekty ministerstva a jejich udržitelnost.
 • Výkon funkce správce SEP.
 • Vedení zásobníku podnětů k přípravě projektů jednotlivých útvarů ministerstva, posuzování jejich obsahu a vazeb na ostatní projekty a doporučení dalšího postupu.
 • Koordinace řízení resortního projektového portfolia projektů.
 • Zajištění pravidelných přehledů o stavu přípravy a realizace projektů realizovaných ministerstvem, policejním prezidiem a generálním ředitelstvím pro vedení ministerstva obsahujících informace o rozpočtech a jejich čerpání, o realizaci výběrových řízení, o řízení rizik projektů, o změnových řízeních v projektech a průběhu jejich administrace.​
 • Zabezpečení činnosti projektové kanceláře.
 • Koordinace a řízení činností spojených s řízením projektů v útvarech ministerstva.
 • Metodická a odborná pomoc při přípravě a realizaci projektů ministerstva a organizačních složek zřízených ministerstvem, organizačních složek zřízených zákonem, příspěvkových organizací, České pošty, s. p., a NAKIT, s. p.
 • Gesce za aktualizaci metodiky řízení projektů v návaznosti na metodiky a manuály vztahující se k podmínkám čerpání prostředků z Evropských investičních a strukturálních fondů, fondů Evropské unie v oblasti vnitřních věcí a ostatních zahraničních programů financujících projekty ministerstva a jejich udržitelnost.
 • Výkon funkce správce SEP.
 • Vedení zásobníku podnětů k přípravě projektů jednotlivých útvarů ministerstva, posuzování jejich obsahu a vazeb na ostatní projekty a doporučení dalšího postupu.
 • Koordinace řízení resortního projektového portfolia projektů.
 • Zajištění pravidelných přehledů o stavu přípravy a realizace projektů realizovaných ministerstvem, policejním prezidiem a generálním ředitelstvím pro vedení ministerstva obsahujících informace o rozpočtech a jejich čerpání, o realizaci výběrových řízení, o řízení rizik projektů, o změnových řízeních v projektech a průběhu jejich administrace.

  

vytisknout  e-mailem