Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odbor centrálních informačních systémů

 • Činnost odboru
 • Oddělení vývoje a provozu informačních systémů
 • Oddělení podpory uživatelů informačních systémů
 • Oddělení podpory výroby dokladů
 • Formuláře
 • Informace pro obce s rozšířenou působností

Činnost odboru

Ředitel: Ing. František Varmuža
Adresa: Ministerstvo vnitra, Olšanská 4, 130 27 Praha 3
Telefon: 974 841 676
Fax: 974 841 064

Odbor centrálních informačních systémů plní úkoly související se zajišťováním provozu centrálních informačních systémů správních evidencí /evidence obyvatel, evidence občanských průkazů a evidence cestovních dokladů/ v souladu se zněním zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 328/1999 Sb., zákona č. 329/21999 Sb. Pro zabezpečení funkčnosti těchto evidencí spolupracuje s pověřenými obcemi.

V souladu se zněním zákona č. 342/2006 Sb., odpovídá za funkčnost dálkového elektronického přístupu oprávněných subjektů k centrálnímu informačnímu systému evidence obyvatel.

V rámci vnitřní správy Ministerstva vnitra zajišťuje provoz informačních systémů - Externí informační zdroje pro MV, Euroagenda, ARIADNA, Extranet EU a provádí administraci a technickou správu informačního systému centrální výroby dokladů.

Odbor centrálních informačních systémů je organizačně členěn na:

 • oddělení vývoje a provozu informačních systémů
 • oddělení podpory uživatelů informačních systémů
 • oddělení podpory výroby dokladů

Oddělení vývoje a provozu informačních systémů

Oddělení vývoje a provozu informačních systémů

Oddělení vývoje informačních systémů  zajišťuje vývoj, projekci, realizaci, podporu provozu a údržby informačních systémů provozovaných odborem centrálních informačních systémů.

Zabezpečuje technickou správu základního registru obyvatel a agendových informačních systémů správních evidencí.

Spolupracuje na řízení projektů informačních systémů ministerstva vnitra a zajišťuje koordinaci s ostatními navazujícími projekty.

Oddělení podpory uživatelů informačních systémů

Oddělení podpory uživatelů informačních systémů

Zabezpečuje poradenskou činnost pro uživatele agendových informačních systémů správních evidencí.

Informuje uživatele agendových informačních systémů správních evidencí prostřednictvím internetových stránek ministerstva. Zajišťuje podporu provozu a údržby provozních informačních systémů ministerstva včetně spolupráce na zpracování uživatelské dokumentace a zajištění metodické podpory.

Zajišťuje podporu a poradenskou činnost uživatelům a editorům agendových informačních systémů správních evidencí.

Oddělení podpory výroby dokladů

Oddělení podpory výroby dokladů

Spolupracuje na zajištění provozu Systému cestovních dokladů s biometrickými prvky (CDBP) pro výrobu občanských průkazů, cestovních pasů, povolení pobytu cizinců z třetích zemí, cizineckých pasů a cestovních dokladů.

Vydává certifikáty nezbytné pro výrobu a kontrolu osobních identifikačních dokladů.

Spolupracuje s Ministerstvem zahraničních věcí České republiky na úseku vydávání osobních identifikačních dokladů vydávaných na zastupitelských úřadech.

Zajišťuje podporu obcí s rozšířenou působností na úseku vydávání osobních identifikačních dokladů.

Formuláře

Formuláře

Žádosti o zřízení přístupu do Informačních systémů správních evidencí   

 • Žádost  krajského úřadu o zřízení uživatelského konta  pro vybraného uživatele pro přístup do centra informačních systémů správních evidencí ISSE (doc 55 kB, pdf 54 kB )
 • Žádost obecního  úřadu obce s rozšířenou působností (města, městské části) o zřízení uživatelského konta  pro vybraného uživatele pro přístup do centra informačních systémů správních evidencí (ISSE) (doc 61 kB,  pdf 56 kB)
 • Žádost zaměstnance ÚZSI o zřízení uživatelského konta a přidělení oprávnění pro přístup do centra informačního systému správních evidencí (ISSE) (doc 38 kB, pdf 41 kB)
 • Žádost pracovníka Ministerstva zahraničních věcí o zřízení uživatelského konta a přidělení oprávnění pro přístup do centra informačního systému správních evidencí (IS SE) (doc 41 kB)
 • Žádost příslušníka/zaměstnance MOVZ o zřízení uživatelského konta a přidělení oprávnění pro přístup do informačního systému správních evidencí (doc 39 kB, pdf 40 kB)
 • Žádost exekutorské komory (exekutora) o zřízení uživatelského konta a přidělení oprávnění pro přístup do centra informačního systému správních evidencí (IS SE) (doc 40 kB)
 • Žádost zaměstnance exekutorského úřadu o zřízení uživatelského konta a přidělení oprávnění pro přístup do centra informačního systému správních evidencí (IS SE) (doc 54 kB)
 • Žádost o zřízení uživatelského konta a přidělení oprávnění pro přístup do centrálního informačního systému správních evidencí (IS SE) (doc 57 kB)

Žádosti týkající se přístupových hesel a zásady používání Informačních systémů správních evidencí

 • Žádost o zablokování login-přístupu do Informačního systému správních evidencí (ISSE) (doc 78 kB , pdf 88 kB)
 • Zásady pro uživatele centra informačního systému správních evidencí (ISSE) MV (doc 41 kB, pdf 29 kB


Formuláře - systém CDPB (Cestovní doklady s biometrickými prvky):

 • Návrh na vložení nebo změnu navrhovatele systému CDBP (xls, 29 kB)
 • Návrh na vložení uživatele systému CDBP (xls, 31 kB)
 • Návrh na zneplatnění přístupu uživatele systému CDBP (xls, 34 kB)

Informace pro obce s rozšířenou působností

Pro zlepšení informovanosti pracovníků evidence obyvatel, evidence občanských průkazů, evidence cestovních dokladů zveřejňujeme informace zasílané na příslušná pracoviště obcí od června 2005. Připojujeme i aktuální verze uživatelských příruček.

Pro přehlednost a lepší dostupnost budou tyto odkazy doplňovány

2020
Videonávody

2019
Informace č. 259 (pdf, 117 kB)

2016
Informace č. 257 (pdf, 539 kB)

2014
Informace č. 256 (pdf, 241 kB, k 9.7.2014) + příloha (pdf, 154 kB)

2013
Informace č. 255 (pdf, 44 kB, k 31.5.2013)  + příloha (pdf, 113 kB)
Informace č. 254 (pdf, 44 kB, k 8.3.2013)
Informace č. 253 (pdf, 46 kB, k 21.2.2013)

2012
Informace č. 252 (pdf, 45 kB, k 26.9.2012)
Informace č. 251 (pdf, 83 kB, k 24.7.2012)
Informace č. 250 (pdf, 232 kB, k 20.6.2012)  

Uživatelská příručka k reklamacím s videosekvencemi (pdf,  88 kB, k 10.4.2012)

2011
Informace č.248  (pdf, 54 kB, k 11.11.2011)
Informace č. 247 (pdf, 64 kB, k 8.7.2011)
Informace č. 7 (pdf, 22 kB, k 14.2.2011)
 

2010
Informace č. 6   (pdf, 40 kB, k 5.1.2011)
Informace č. 5   (pdf, 27,4 kB, k 5.11.2010)
Informace č. 4  (pdf, 27,4 kB, k 19.8.2010)
Informace č. 3  (pdf, 24,2 kB, k 20.7.2010)
Informace č. 2  (pdf, 24,2 kB, k 8.7.2010)
Informace č. 242  (pdf, 28 kB, k 25.6.2010 -  v roce 2010 první v pořadí)

Uživatelské dokumentace:
Zápis údaje o doručovací adrese do informačního systému evidence obyvatel (zip, 9162 kB)

Příručky:
Reklamace - pro obce s rozšířenou působností (pdf, 395 kB)
Zápis státního občanství - nabytí  státního občanství České republiky,  přidání dalšího občanství, pozbytí státního občanství České republiky, stanovení pořadí státních občanství, oprava údajů zavedených ke státnímu občanství , dotazy (pdf, 506 kB)

2008
Informace č. 236 z 14.8.2008 (pdf, 501 kB)
Informace č. 235 z 26.5.2008 (pdf, 24 kB)
Informace č. 234 z 9.4.2008 (pdf, 32 kB)
Informace č. 228 z 27.2.2008 (pdf, 46 kB)
Informace č. 226 z 29.1.2008 (pdf, 217 kB)
 

Příručky
Uživatelská příručka pro doručovací adresu   (září 2009,  pdf, 251 kB)
(tento popis platí pouze pro stávající systém)
Uživatelská dokumentace správních evidencí (základní informace, evidence obyvatel, evidence OP, evidence CD) ( pdf, 610 kB - k 1.12.2008)
Cestovní doklady  (pdf, 163 kB - k 1.12.2008)

 
 
Odbor centrálních informačních systémů, 2016

vytisknout  e-mailem