Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odbor centrálních informačních systémů

Oddělení certifikační autority

Oddělení certifikační autority provozuje Národní certifikační autoritu, která zabezpečuje vydávání certifikátů pro ověření pravosti osobních identifikačních dokladů (e - pas, e - PKP a eOP) a pro přístup k biometrickým údajům (otiskům prstů) uloženým v bezkontaktním elektronickém čipu (e - pas a e - PKP). Také zajišťuje úkoly spojené s provozem systému CDBP.

Oddělení plní zejména tyto úkoly:

  • zajišťuje výkon státní správy na úseku Národní certifikační autority dle zákona č.197/2009 Sb., (provoz CSCA, CVCA, SPOCCA, NIMS/SPOC) - jedná se o správu systémů zabezpečujících vydávání a distribuci certifikátů pro elektronické identifikační doklady s biometrickými údaji a registraci obdobných systémů cizích států
  • zajišťuje výkon státní správy na úseku Národní certifikační autority dle zákona č. 197/2009 Sb. a Usnesení vlády č. 391/2010 ze dne 24. května 2010 - provoz NPKD (NIMS/SPOC) - jedná se o správu databáze certifikátů pravosti a seznamů zneplatněných certifikátů pro elektronické identifikační doklady s biometrickými údaji a jejich distribuci do i ze systému ICAO PKD
  • zajišťuje výkon státní správy na úseku Národní certifikační autority dle zákona č. 197/2009 Sb. a zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech (provoz CKA) - jedná se o správu systému zabezpečujících vydávání klíčů a tokenů pro správu kontaktního čipu občanského průkazu
  • zajišťuje výkon státní správy na úseku stanovení ochranných prvků elektronických částí identifikačních dokladů v souladu s požadavky legislativy Evropské unie a Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO)
  • spolupracuje s orgány Evropské Komise a Mezinárodní organizace pro civilní letectví na přípravě rozhodnutí, specifikací a dalších dokumentů v oblasti vydávání elektronických identifikačních dokladů
  • spolupracuje s orgány jiných států zajišťujícími vydávání certifikátů pro elektronické identifikační doklady s biometrickými údaji
  • zajišťuje výkon státní správy dle zákona č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech - kontrola funkčnosti elektronické časti dokladu, rozhodováni o oprávněnosti reklamací
  • zajišťuje správu mobilních pracovišť systému CDBP, servis některých komponent využívaných v systému CDBP, podílí se na úpravách a rozvoji systému CDBP

vytisknout  e-mailem